Korpus Solidarności

wpis w: DCW | 0

Korpus Solidarności to program wolontariatu długoterminowego, którego celem jest kompleksowe wsparcie rozwoju długofalowej relacji między wolontariuszem a placówką korzystającą z jego świadczeń. Program przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań, które będą ułatwiać i zachęcać do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat. Program Korpusu Solidarności koncentruje się na czterech grupach odbiorców:

– wolontariuszach,

– organizatorach wolontariatu,

– koordynatorach wolontariatu,

– otoczeniu wolontariatu

W województwie świętokrzyskim w latach 2021-2023 operatorem programu jest Regionalne Centrum Wolontariatu w partnerstwie z Diecezjalnym Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Kieleckiej.

Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków “Korpus Solidarności” – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.