Charyzmatyczna i bardzo charakterystyczna osoba. Jedyna w swoim rodzaju posiadaczka rozbrajającego poczucia humoru, potrafi żartować zachowując kamienną twarz. Czasem szczera do bólu, a przy tym taktowna i życzliwa. Wrażliwa na krzywdę i potrzeby innych.
Zaangażowana w szereg charytatywnych i społecznych akcji. Wolontariuszka m. in. Diecezjalnego Centrum Wolontariatu, Szlachetnej Paczki, Parafialnego Centrum ŚDM. Działaczka i aktorka Teatru „Pod Górnym Kościołem” przy parafii św. Józefa Robotnika w Kielcach. Redaktorka gazetki parafialnej. Niestrudzona uczestniczka pielgrzymek na Jasną Górę. Wychowawca i budząca respekt pani kierownik na koloniach podczas Wakacyjnej Akcji Caritas. Coraz częściej również naczelny fotograf. Po prostu Gwiazda. dcw kielce