Student zarządzania, członek koła naukowego, człowiek ambitny i pracowity. A poza uczelnią – wolontariusz. W parafii udziela się w Duszpasterstwie Młodzieży Kana, jest redaktorem gazetki parafialnej, aktorem Teatru „Pod Górnym Kościołem” oraz organizatorem i uczestnikiem wielu akcji na rzecz potrzebujących. Wolontariusz Szlachetnej Paczki.
Od 2003 r. jest ministrantem, a od trzech lat pełni funkcję animatora służby liturgicznej. Angażuje się w działania Diecezjalnego Centrum ŚDM. Dlaczego robi to wszystko? Bo lubi udzielać się na różnych płaszczyznach i spędzać czas w miłym towarzystwie. Wolontariat to dla niego sposób nauki współpracy z innymi ludźmi, możliwość wymiany poglądów, budowanie wspólnoty, by przyczynić się do powstania dobra. Idzie tam, gdzie pokieruje go Bóg. Plany na najbliższą przyszłość – obronić magistra i wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży. dcw kielce