Człowiek o wielu pasjach, z których największe to bez wątpienia sport i wolontariat. Znalazł świetny sposób na to, by połączyć swoje zainteresowania i spróbować zmienić świat na lepsze. Jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach zachęca młodzież do rozbudzania w sobie pasji i poznania swojej wartości oraz drzemiącego w nich potencjału. A zachęca do działania poprzez dawanie przykładu.
Wraz ze swoimi uczniami od lat uczestniczy w różnych akcjach, m. in. zbiórki krwi, zbiórki żywności, spotkania artystyczne z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej. Angażuje się także w akcje Diecezjalnego Centrum Wolontariatu – te mniejsze i te większe, takie jak np. przygotowanie paczek świątecznych czy wyjazd na kolonie jako wychowawca. Przyznaje, że nie wyobraża sobie wakacji bez wolontariatu. Gdy potrzebna jest pomoc, nie szczędzi swego czasu wolnego, a nawet urlopu. Jest otwarty na drugiego człowieka, cierpliwy, ma niebanalne poczucie humoru i dystans do samego siebie. dcw kielce