Genezę jej wolontariatu można upatrywać w harcerstwie. To tam rozwijała swoje umiejętności interpersonalne, które z powodzeniem wykorzystuje do dziś. Nie tylko sama działa, ale i mobilizuje do działania innych. Życzliwa, szybko nawiązuje relacje z innymi (jak nikt błyskawicznie zapamiętuje imiona), pomocna, odpowiedzialna.
Pomimo wielu obowiązków służbowych i rodzinnych, zawsze znajduje czas dla DCW. Zbiórki żywności, przygotowywanie paczek świątecznych, oklejanie świec, praca biurowa, pomoc podczas festynów – to tylko niektóre z jej prac wolontaryjnych. Angażuje się także w Wakacyjną Akcję Caritas, najpierw jako wychowawca, obecnie jest już kierownikiem turnusów kolonijnych. Współtworzy program kolonijny. Prowadzi szkolenia dla wolontariuszy i warsztaty profilaktyczne dla młodzieży. Ona najlepiej wie, jak zrobić coś z niczego. Kreatywność to jej drugie imię. W 2012 r. została uhonorowana Laurem Wolontariatu. dcw kielce