Przez wiele lat pielęgniarka, obecnie – koordynator Zespołu Wolontariatu działającego przy Świętokrzyskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Energiczna, pewna siebie, chętna do pomocy. Działa w wolontariacie, bo „człowiek musi coś robić dla innych, żeby żyć”.
Organizuje i bierze udział w akcjach mających na celu wsparcie chorych dzieci, osób bezdomnych, samotnych i pokrzywdzonych przez los. Kwestuje, wyjeżdża na kolonie z dziećmi, włącza się w akcje społeczne, odwiedza domy opiekiszpitale. Jest wszędzie tam, gdzie znajdzie potrzebujących choćby dobrego słowa. Uczestniczy w szkoleniach międzypokoleniowych z młodzieżą, podczas których nie tylko rozwija umiejętności, ale również dzieli się swoim bogatym doświadczeniem. W 2010 r. wraz ze swymi współpracownikami otrzymała Laur Wolontariatu. dcw kielce