Akcja „Szalik z dobroci”, której inicjatorem jest Diecezjalne Centrum Wolontariatu w Kielcach polega na przygotowaniu szalików dla osób bezdomnych i samotnych.

Należy własnoręcznie wykonać szalik długości min. 1,5 m, taki jaki sami chcielibyśmy nosić. Gotowy wyrób należy do dnia 14 grudnia dostarczyć osobiście do Diecezjalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach lub przesłać na adres: Diecezjalne Centrum Wolontariatu, Pl. NMP 1, 25-010 Kielce z dopiskiem „Szalik z dobroci”.

Szaliki zostaną przekazane uczestnikom Wigilii dla Osób Bezdomnych i Samotnych w Wojewódzkim Domu Kultury 24 grudnia 2018 roku.

  Artykuł: Szalik z Dobroci
  Artykuł: Szalików coraz wiecej!
  Artykuł: Wigilia z szalikami
  Artykuł: Zupa na plantach
  Artykuł: Podsumowanie „Szalików z Dobroci”