Szkolne Koła Caritas

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

SKC_1Szkolne Koła Caritas są organizacją dziecięcą i młodzieżową działającą na terenie Szkoły, pod nadzorem Dyrekcji i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Opiekę duchową nad Kołem sprawuje kościelny asystent, który czuwa nad tym, by działalność Koła była zgodna z nauczaniem Kościoła Katolickiego i Regulaminem Koła oraz włącza się w pracę nad formacją członków Koła. W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje nauczyciel szkoły, w której zostało powołane, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły i Dyrektora Caritas. Młodzi wolontariusze odwiedzają chorych w szpitalach, pomagają starszym i niepełnosprawnym, biorą udział w kwestach i zbiórkach żywności oraz wykonują wiele innych prac na rzecz drugiego człowieka. SKC pełnią istotną rolę wychowawczą i funkcjonują przy aprobacie Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty.

Vademecum tworzenia Szkolnego Koła Caritas
 1. Wyszukać nauczyciela chętnego podjąć się roli opiekuna Szkolnego Koła Caritas.
 2. Przekonać Dyrekcję Szkoły o potrzebie takiej organizacji na terenie szkoły.
 3. Wyłonić grupę kilkunastu uczniów chętnych włączyć się w to dzieło
 4. Zorganizować spotkanie założycielskie z udziałem dyrektora szkoły, opiekuna i księdza katechety lub ks. Proboszcza, na którym młodzież wybierze władze koła (swoich przedstawicieli).
 5. Przygotować wystąpienie dyrektora szkoły do dyrektora Caritas Kieleckiej o zatwierdzenie powstałego Szkolnego Koła Caritas.
 6. Po otrzymaniu w/w potwierdzenia z Caritas przygotować pieczęć jednostki, ewentualnie inne materiały informujące o podjętej działalności – np.: gablota w szkole, itp.
 7. Ustalić roczny plan działania: główne zadania i kierunki działalności na najbliższy czas.

Ustalić z dyrektorem Caritas datę i okoliczności wręczenia pierwszych legitymacji członkom Szkolnego Koła Caritas (najwcześniej po około pół roku od podjęcia działalności).

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SKC
II SEMESTR 2022/2023

 1. „Serce dla Hospicjum” (11-14.02.2023) – podsumowanie.
 2. Zbiórki żywności – Zbiórka Caritas „Tak!Pomagam” – 17-18 marca. Zbiórka Banku Żywności 24-25 marca. Zachęcamy uczniów do włączenia się w akcję.
 3. Jałmużna wielkopostna – skarbonki dla uczniów
 4. Marzec/Kwiecień – Ogłoszenie konkursu na bony edukacyjne (dla wolontariuszy) i mini grantów (dla grup wolontaryjnych) w ramach Korpusu Solidarności. Celem konkursów jest wyłonienie autorskich projektów realizowanych przez wolontariuszy lub grup wolontaryjnych na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmacniania inicjatyw wolontariackich oraz zwiększenie dostępu do kursów i szkoleń wolontariuszom Korpusu Solidarności działającym na rzecz społeczności lokalnej. Bony edukacyjne mają na celu umożliwienie wolontariuszom poszerzenie ich kompetencji, szeroko pojęty rozwój osobisty oraz wsparcie ich pasji. Bony i granty są skierowane do wolontariuszy powyżej 13 roku życia.
 5. Pola Nadziei – Zachęcamy do przeprowadzania inicjatyw w ramach tej kampanii na rzecz Hospicjum w Kielcach i Miechowie na terenie szkoły, parafii.. W kwietniu na stronie www.hospicjum.kielce.caritas.pl ogłoszone zostaną konkursy o tematyce hospicyjnej. Zachęcamy do włączenia się w kwesty organizowane przy parafiach i na ulicach. Całość działań zakończy Gala podsumowująca 6 czerwca godz. 12:00 – Dom Środowisk Twórczych w Kielcach .
 6. DZIEŃ DOBRA (15.04.2023 sobota) to radosne świętowanie w przed dzień Niedzieli Miłosierdzia Bożego (16.04.2023), która co roku przypada tydzień po Wielkanocy. To także Święto Patronalne Caritas. Chcemy świętować wszyscy RAZEM. W przede dniu w całej Polsce odbędą się pikniki rodzinne, konkursy, biegi, kiermasze, gry terenowe, warsztaty, koncerty i wiele innych atrakcji. Mamy nadzieję, że razem pomnożymy DOBRO. Zachęcamy do rejestrowania grupy na www.dziendobra.pl – daje to możliwość uczestnictwa w ciekawych spotkaniach (online), warsztatach itp.
 7. Zaświadczenia dla wolontariuszy – termin przysyłania wypełnionych zaświadczeń z kompletnymi kartami czasu pracy wolontariusza mija 31 maja 2023– wzory w zakładce SKC na stronie wolontariat.kielce.caritas.pl

 

NASZE PROPOZYCJE SZKOLEŃ/SPOTKAŃ:

„I Ty możesz zostać wolontariuszem” biuro DCW lub szkoła

Szkolenia rozwijające dla wolontariuszy:

Szkolenie liderskie
Warsztaty myślenia wizualnego
Bony edukacyjne dla wolontariuszy
Mini granty dla grup wolontaryjnych

Szkolenia rozwijające dla opiekunów SKC w ramach Korpusu Solidarności:

Szkolenie podstawowe dla koordynatorów
Debaty wolontariackie
Gra terenowa „Szklakami dobra”
Szkolenie „Jak przeciwdziałać wypaleniu wolontariuszy”
Poradnictwo z zakresu wolontariatu

Godziny otwarcia biura: 8:00 – 15.30 ( środa 8:00-18:00). Zapraszamy!

Kontakty

Monika Wilk (Diecezjalne Centrum Wolontariatu, ul. Mała 17/3),

tel. 664 031 039,

Renata Kaczmarczyk (Caritas – zbiórki), tel. 784 597 557

Anna Mazur (Bank Żywności), tel. 664 031 037

Dominika Borkowska (wolontariat hospicjum Kielce), tel. 532 757 749

 

Pliki do pobrania:

Poradnik dla opiekunów SKC
Lista Szkolnych Kół Caritas Diecezji Kieleckiej
Regulamin SKC
Wzór prośby
Wzór sprawozdania SKC
Karta pracy wolontariusza
Lista członków SKC
Druk zaświadczenia wolontaryjnego
Plakaty    Logo SKC    Nowe logo SKC
Zgoda na udział w SKC

  Zobacz  film o Szkolnych Kołach Caritas

SKC_2