Szkolne Koła Caritas

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

SKC_1Szkolne Koła Caritas są organizacją dziecięcą i młodzieżową działającą na terenie Szkoły, pod nadzorem Dyrekcji i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Opiekę duchową nad Kołem sprawuje kościelny asystent, który czuwa nad tym, by działalność Koła była zgodna z nauczaniem Kościoła Katolickiego i Regulaminem Koła oraz włącza się w pracę nad formacją członków Koła. W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje nauczyciel szkoły, w której zostało powołane, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły i Dyrektora Caritas. Młodzi wolontariusze odwiedzają chorych w szpitalach, pomagają starszym i niepełnosprawnym, biorą udział w kwestach i zbiórkach żywności oraz wykonują wiele innych prac na rzecz drugiego człowieka. SKC pełnią istotną rolę wychowawczą i funkcjonują przy aprobacie Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty.

Vademecum tworzenia Szkolnego Koła Caritas
  1. Wyszukać nauczyciela chętnego podjąć się roli opiekuna Szkolnego Koła Caritas.
  2. Przekonać Dyrekcję Szkoły o potrzebie takiej organizacji na terenie szkoły.
  3. Wyłonić grupę kilkunastu uczniów chętnych włączyć się w to dzieło
  4. Zorganizować spotkanie założycielskie z udziałem dyrektora szkoły, opiekuna i księdza katechety lub ks. Proboszcza, na którym młodzież wybierze władze koła (swoich przedstawicieli).
  5. Przygotować wystąpienie dyrektora szkoły do dyrektora Caritas Kieleckiej o zatwierdzenie powstałego Szkolnego Koła Caritas.
  6. Po otrzymaniu w/w potwierdzenia z Caritas przygotować pieczęć jednostki, ewentualnie inne materiały informujące o podjętej działalności – np.: gablota w szkole, itp.
  7. Ustalić roczny plan działania: główne zadania i kierunki działalności na najbliższy czas.

Ustalić z dyrektorem Caritas datę i okoliczności wręczenia pierwszych legitymacji członkom Szkolnego Koła Caritas (najwcześniej po około pół roku od podjęcia działalności). dcw kielce


Szkolne-Koła-Caritas-logoPliki do pobrania:

Lista Szkolnych Kół Caritas Diecezji Kieleckiej
Regulamin SKC
Wzór prośby
Wzór sprawozdania SKC
Plakaty     Logo SKC

  Zobacz  film o Szkolnych Kołach Caritas

SKC_2