Szkolne Koła Caritas

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

SKC_1Szkolne Koła Caritas są organizacją dziecięcą i młodzieżową działającą na terenie Szkoły, pod nadzorem Dyrekcji i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Opiekę duchową nad Kołem sprawuje kościelny asystent, który czuwa nad tym, by działalność Koła była zgodna z nauczaniem Kościoła Katolickiego i Regulaminem Koła oraz włącza się w pracę nad formacją członków Koła. W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje nauczyciel szkoły, w której zostało powołane, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły i Dyrektora Caritas. Młodzi wolontariusze odwiedzają chorych w szpitalach, pomagają starszym i niepełnosprawnym, biorą udział w kwestach i zbiórkach żywności oraz wykonują wiele innych prac na rzecz drugiego człowieka. SKC pełnią istotną rolę wychowawczą i funkcjonują przy aprobacie Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty.

Vademecum tworzenia Szkolnego Koła Caritas
 1. Wyszukać nauczyciela chętnego podjąć się roli opiekuna Szkolnego Koła Caritas.
 2. Przekonać Dyrekcję Szkoły o potrzebie takiej organizacji na terenie szkoły.
 3. Wyłonić grupę kilkunastu uczniów chętnych włączyć się w to dzieło
 4. Zorganizować spotkanie założycielskie z udziałem dyrektora szkoły, opiekuna i księdza katechety lub ks. Proboszcza, na którym młodzież wybierze władze koła (swoich przedstawicieli).
 5. Przygotować wystąpienie dyrektora szkoły do dyrektora Caritas Kieleckiej o zatwierdzenie powstałego Szkolnego Koła Caritas.
 6. Po otrzymaniu w/w potwierdzenia z Caritas przygotować pieczęć jednostki, ewentualnie inne materiały informujące o podjętej działalności – np.: gablota w szkole, itp.
 7. Ustalić roczny plan działania: główne zadania i kierunki działalności na najbliższy czas.

Ustalić z dyrektorem Caritas datę i okoliczności wręczenia pierwszych legitymacji członkom Szkolnego Koła Caritas (najwcześniej po około pół roku od podjęcia działalności).

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SKC
I SEMESTR 2022/2023

 1. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy – 25 września 2022 r. Zachęcamy aby w okolicach tej daty, w szkołach podkreślić ten dzień, poprzez zorganizowanie lekcji, godziny wychowawczej, na której uczniowie z Ukrainy opowiedzą o swoim kraju, przyniosą narodowe potrawy, opowiedzą o kulturze.
 2. Pola Nadziei6 października 2022 – inauguracja Pól Nadziei odbędzie się w kościele OO. Kapucynów w Kielcach o godz. 12:00. Inauguracja Pól Nadziei w Miechowie w dniu 23.09.2022.
 1. Światowy Dzień Żywności (16.10.2022)
 2. Dzień Ubogich (13.11.2022) – Zachęcamy do podkreślenia tego wydarzenia poprzez udział w akcji: „Plecak dla bezdomnego” polegającej na skompletowaniu zawartości plecaka i przekazaniu go do Diecezjalnego Centrum Wolontariatu. Szczegóły na plakatach.
 3. Zbiórki żywności 2-3 grudnia 2022. Szczegóły p. Renata Kaczmarczyk.
 4. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (05.12.2022) Zapraszamy na XVII Świętokrzyską Galę Wolontariatu.
 1. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 27 listopada – 24 grudnia 2022
 1. Wigilia dla osób bezdomnych (24.12.2022)
 2. Światowy Dzień Chorego (11.02.2023)
 3. Luty -Spotkanie Opiekunów SKC

 

SZKOLENIA:

“I Ty możesz zostać wolontariuszem” biuro DCW (28.09.2022) lub szkoła (termin do ustalenia)

Kurs pierwszej pomocy dla wolontariuszy (rejestracja SOW)

Wizyta studyjna – Hospicjum w Miechowie – 29.09.2022 r.

Wieczory filmowe w DCW, spotkania integracyjne (do ustalenia)

 

Kontakty

Monika Wilk (Diecezjalne Centrum Wolontariatu, ul. Mała 17/3), tel. 664 031 039,
Dominika Borkowska (wolontariat hospicyjny Kielce), tel. 532 757 749
Renata Kaczmarczyk (Caritas – zbiórki), tel. 784 597 557
Anna Mazur (Bank Żywności), tel. 664 031 037
Kacper Idzik (wolontariat hospicyjny Miechów), tel. 532 513 435

 

 

Pliki do pobrania:

Lista Szkolnych Kół Caritas Diecezji Kieleckiej
Regulamin SKC
Wzór prośby
Wzór sprawozdania SKC
Karta pracy wolontariusza
Lista członków SKC
Druk zaświadczenia wolontaryjnego
Plakaty     Logo SKC
Zgoda na udział w SKC

  Zobacz  film o Szkolnych Kołach Caritas

SKC_2