Szkolne Koła Caritas

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

SKC_1Szkolne Koła Caritas są organizacją dziecięcą i młodzieżową działającą na terenie Szkoły, pod nadzorem Dyrekcji i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Opiekę duchową nad Kołem sprawuje kościelny asystent, który czuwa nad tym, by działalność Koła była zgodna z nauczaniem Kościoła Katolickiego i Regulaminem Koła oraz włącza się w pracę nad formacją członków Koła. W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje nauczyciel szkoły, w której zostało powołane, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły i Dyrektora Caritas. Młodzi wolontariusze odwiedzają chorych w szpitalach, pomagają starszym i niepełnosprawnym, biorą udział w kwestach i zbiórkach żywności oraz wykonują wiele innych prac na rzecz drugiego człowieka. SKC pełnią istotną rolę wychowawczą i funkcjonują przy aprobacie Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty.

Vademecum tworzenia Szkolnego Koła Caritas
 1. Wyszukać nauczyciela chętnego podjąć się roli opiekuna Szkolnego Koła Caritas.
 2. Przekonać Dyrekcję Szkoły o potrzebie takiej organizacji na terenie szkoły.
 3. Wyłonić grupę kilkunastu uczniów chętnych włączyć się w to dzieło
 4. Zorganizować spotkanie założycielskie z udziałem dyrektora szkoły, opiekuna i księdza katechety lub ks. Proboszcza, na którym młodzież wybierze władze koła (swoich przedstawicieli).
 5. Przygotować wystąpienie dyrektora szkoły do dyrektora Caritas Kieleckiej o zatwierdzenie powstałego Szkolnego Koła Caritas.
 6. Po otrzymaniu w/w potwierdzenia z Caritas przygotować pieczęć jednostki, ewentualnie inne materiały informujące o podjętej działalności – np.: gablota w szkole, itp.
 7. Ustalić roczny plan działania: główne zadania i kierunki działalności na najbliższy czas.

Ustalić z dyrektorem Caritas datę i okoliczności wręczenia pierwszych legitymacji członkom Szkolnego Koła Caritas (najwcześniej po około pół roku od podjęcia działalności). dcw kielce

 

Harmonogram Pracy SKC 2019/2020
 • 20-21 września 2019 – zbiórka żywności „Kromka chleba dla sąsiada” – Caritas (kontakt Renata Kaczmarczyk)
 • 4-5 października 2019 – zbiórka żywności „Paczka dla Seniora” – Bank Żywności (kontakt Anna Mazur)
 • 2 października 2019 – inauguracja Pól Nadziei w Hospicjum
 • 16 października 2019 – Światowy Dzień Żywności
 • 11-12 października 2019 – szkolenie w Kaczynie „Praca z osobami chorymi i niepełnosprawnymi”
 • 17 listopada 2019 – Światowy Dzień Ubogich
 • Adwent 2019 – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
 • 29 listopada 2019 – 30-lecie Caritas Diecezji Kieleckiej, Msza św. w katedrze o godz. 18.00
 • 29-30 listopada 2019 – Świąteczna Zbiórka Żywności – Bank Żywności (kontakt Anna Mazur)
 • 5 grudnia 2019 r. – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – XIV Świętokrzyska Gala Wolontariatu w WDK, Korowód Wolontariatu
 • 6-7 grudnia 2019 – zbiórka żywności „Tak. Pomagam” – Caritas (kontakt Renata Kaczmarczyk)
 • 9-10 grudnia 2019 – segregowanie żywności (kontakt Renata Kaczmarczyk)
 • 24 grudnia 2019 – Wigilia dla Bezdomnych – Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
 • 11 lutego 2020 – Światowy Dzień Chorego
 • luty 2020 – spotkanie opiekunów SKC
 • Wielki Post 2020 – Jałmużna Wielkopostna
 • marzec 2020 – kurs wychowawców wypoczynku
 • marzec-czerwiec 2020 – Pola Nadziei, finał kampanii
 • 11 kwietnia 2020 – Śniadanie Wielkanocne Osób Bezdomnych – WDK Kielce
 • 19 kwietnia 2020 – Niedziela Miłosierdzia – Święto Patronalne Caritas
 • 19-26 kwietnia 2020 – 76. Tydzień Miłosierdzia
 • 25 kwietnia – XVII Pielgrzymka pracowników i wolontariuszy Caritas
 • maj 2020 – Diecezjalny Zjazd Szkolnych Kół Caritas
 • maj 2020 – kurs kierowników wypoczynku

 

Pliki do pobrania:

Lista Szkolnych Kół Caritas Diecezji Kieleckiej
Regulamin SKC
Wzór prośby
Wzór sprawozdania SKC
Karta pracy wolontariusza
Lista członków SKC
Druk zaświadczenia wolontaryjnego
Plakaty     Logo SKC
Zgoda na udział w SKC

  Zobacz  film o Szkolnych Kołach Caritas

SKC_2