Szkolne Koła Caritas

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

SKC_1Szkolne Koła Caritas są organizacją dziecięcą i młodzieżową działającą na terenie Szkoły, pod nadzorem Dyrekcji i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Opiekę duchową nad Kołem sprawuje kościelny asystent, który czuwa nad tym, by działalność Koła była zgodna z nauczaniem Kościoła Katolickiego i Regulaminem Koła oraz włącza się w pracę nad formacją członków Koła. W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje nauczyciel szkoły, w której zostało powołane, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły i Dyrektora Caritas. Młodzi wolontariusze odwiedzają chorych w szpitalach, pomagają starszym i niepełnosprawnym, biorą udział w kwestach i zbiórkach żywności oraz wykonują wiele innych prac na rzecz drugiego człowieka. SKC pełnią istotną rolę wychowawczą i funkcjonują przy aprobacie Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty.

Vademecum tworzenia Szkolnego Koła Caritas
 1. Wyszukać nauczyciela chętnego podjąć się roli opiekuna Szkolnego Koła Caritas.
 2. Przekonać Dyrekcję Szkoły o potrzebie takiej organizacji na terenie szkoły.
 3. Wyłonić grupę kilkunastu uczniów chętnych włączyć się w to dzieło
 4. Zorganizować spotkanie założycielskie z udziałem dyrektora szkoły, opiekuna i księdza katechety lub ks. Proboszcza, na którym młodzież wybierze władze koła (swoich przedstawicieli).
 5. Przygotować wystąpienie dyrektora szkoły do dyrektora Caritas Kieleckiej o zatwierdzenie powstałego Szkolnego Koła Caritas.
 6. Po otrzymaniu w/w potwierdzenia z Caritas przygotować pieczęć jednostki, ewentualnie inne materiały informujące o podjętej działalności – np.: gablota w szkole, itp.
 7. Ustalić roczny plan działania: główne zadania i kierunki działalności na najbliższy czas.

Ustalić z dyrektorem Caritas datę i okoliczności wręczenia pierwszych legitymacji członkom Szkolnego Koła Caritas (najwcześniej po około pół roku od podjęcia działalności).

 

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ SKC
II SEMESTR 2020/2021

 1. Laudato Si – W dniu 27.01.2021 r. w godzinach 17:00-19:00 zapraszamy zainteresowane osoby do wzięcia udziału w warsztatach Laudato Si. Dwugodzinne spotkanie zostanie przeprowadzone na platformie Teams i poświęcone będzie trwającemu konkursowi grantowemu Laudato Si dla Szkolnych Kół Caritas – termin składania ofert mija 10 lutego 2021 r.
 2. „Serce dla Hospicjum”(11-14.02.2021) – Zapraszamy do zaangażowania się w pomoc dla Hospicjum Caritas im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach. Przypominamy, że hospicjum jest placówką, gdzie pacjent przebywa bezpłatnie. Oprócz dofinansowania NFZ do stałego funkcjonowania potrzebne są inne środki, które Caritas pozyskuje przede wszystkim z dobrowolnych darowizn. Z okazji Światowego Dnia Chorego (11 lutego) oraz Św. Walentego (14 lutego) proponujemy zorganizowanie akcji SERCE DLA HOSPICJUM. Krok po kroku: Zaplanuj akcję w swoim środowisku: szkoła, parafia, miejsce pracy, grono znajomych itp. 2. Ustal akcję z osobami decydującymi/odpowiedzialnymi 3. Zgłoś do Diecezjalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach po metki, celofan, tasiemkę i puszkę 4. Upiecz pierniczki w kształcie serca 5. Rozprowadź je jako cegiełki na rzecz Hospicjum w Kielcach w okolicach dat 11 lutego (Dzień Chorego) i 14 lutego (Dzień Zakochanych) 6. Przekaż do DCW zebrane pieniądze i miej radość dawania!
 3. Akcja „Rozpal nadzieję na nowe życie” – W Przytulisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie Siostry Albertynki z Mieszkankami dają “nowe życie” świecom, przetapiając je i wykonując małe arcydzieła, które później służą jako cegiełki wsparcia. Po świętach (i nie tylko) w domu pewnie zalegają resztki niepotrzebnych świec woskowych i parafinowych. Wystarczy je dostarczyć do DCW, a dobro popłynie dalej! Pomoże to w starcie w Nowe Życie dla Bezdomnych Pań. Proste działanie, do tego recyklingowe, a może rozpalić NADZIEJĘ! Wosk ze świec zbieramy w biurze Diecezjalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach, ul. Mała 17/3 do dnia 30 czerwca 2021 roku.
 4. Zbiórki żywności(marzec 2021) – Ograniczenie możliwości udziału w zbiórkach żywności w sklepach staje się zachętą do przeprowadzania takich akcji np. na terenie szkoły. Możliwe są także zbiórki środków czystości czy odzieży.
 5. Pola Nadziei– Zachęcamy do przeprowadzania inicjatyw w ramach tej kampanii na rzecz Hospicjum w Kielcach i Miechowie na terenie szkoły, parafii. Jeśli warunki sanitarne nie będą sprzyjać zachęcamy do przeprowadzenia akcji fundraisingowych w internecie np. wirtualna puszka. Zachęcamy do włączenia się w kwesty organizowane przy parafiach i na ulicach. Całość działań zakończy Gala podsumowująca w czerwcu.
 6. Konkurs dla wolontariuszy SKC „Nadzieja niesie radość” – Stworzenie plakatu, który docelowo zawiśnie w placówkach medycznych, żeby „strapionych pocieszać”. Format A3 w wersji cyfrowej – projekty w DCW zbieramy do 15 marca 2021. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
 7. List na święta– zbiórka własnoręczne napisanych listów do pacjentów hospicjów i mieszkańców DPS, w których wolontariusze dzielą się swoim przemyśleniami na temat radości i nadziei wielkanocnej i składają życzenia.
 8. Śniadanie Wielkanocne Osób Bezdomnych (03.04.2021) – pomoc w organizacji wydawania paczek dla uczestników świętowania w WDK Kielce.
 9. Niedziela Miłosierdzia (11.04.2021) – Święto Patronalne Caritas, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Zachęcamy do zaakcentowania tego czasu np. poprzez codzienne umieszczanie na stronie lub portalach społecznościowych szkoły krótkich filmików lub postów pokazujących działania wolontariuszy SKC.
 10. Akcja „Wyczytaj Nadzieję”(23.04.2021 – Światowy Dzień Książki) – akcja dla pacjentów Hospicjum Caritas w Miechowie. Przedsięwzięcie polega na nagraniu przesłanego przez organizatorów opowiadania wraz z miłym komentarzem, pozdrowieniami czy refleksją. Taki prosty gest miłości wobec drugiego człowieka. Szczegóły po kontakcie z hospicjum w Miechowie. Podobne działania można przeprowadzić we współpracy z innymi placówkami np. DPSami.
 11. Kurs Wychowawcy i Kierownika Wypoczynku (wiosna 2021) – zachęcamy do promowania szkoleń w swoim środowisku i przy okazji do zaangażowania się w Wakacyjną Akcję Caritas.
 12. Dzień Dobrych Uczynków(19.05.2021) – propozycja akcji wśród uczniów szkół z wylosowaniem (nawet wirtualnym) prostych zadań do wykonania (np. zrób zakupy starszej osobie, posprzątaj nie swój pokój, porozmawiaj z kimś samotnym, zrób dla kogoś jakiś smakołyk) i promocją w mediach społecznościowych.
 13. Zaświadczenia dla wolontariuszy – termin przysyłania wypełnionych zaświadczeń z kompletnymi kartami czasu pracy wolontariusza mija 4 czerwca 2021 – wzory w zakładce SKC na stronie wolontariat.kielce.caritas.pl
 14. Światowy Dzień Uchodźcy (20.06.2021) – czas na podsumowanie akcji Rodzina Rodzinie lub Szkoła Szkole, których organizatorem jest Caritas Polska. Może to być pomysł na realizację uczynku miłosierdzia „Podróżnych w dom przyjąć” poprzez pomoc pieniężną dla ofiar wojny w Syrii nie musieli opuszczać swoich domów…

 

SZKOLENIA:

“I Ty możesz zostać wolontariuszem” biuro DCW, szkoła lub online

Szkolenia: Szkoła Lidera, Warsztaty z kreatywności, Warsztaty z pedagogiki cyrku

 

Kontakty

Damian Zegadło, Monika Wilk (Diecezjalne Centrum Wolontariatu, ul. Mała 17/3),

tel. 664 031 039,

Renata Kaczmarczyk (Caritas – zbiórki), tel. 784 597 557

Anna Mazur (Bank Żywności), tel. 664 031 037

Monika Wilk (wolontariat hospicjum Kielce), tel. 532 757 749

Kacper Idzik (wolontariat hospicjum Miechów), tel. 532 513 435

Kamila Piotrowicz (Laudato si), tel. 532 459 246

 

Pliki do pobrania:

Lista Szkolnych Kół Caritas Diecezji Kieleckiej
Regulamin SKC
Wzór prośby
Wzór sprawozdania SKC
Karta pracy wolontariusza
Lista członków SKC
Druk zaświadczenia wolontaryjnego
Plakaty     Logo SKC
Zgoda na udział w SKC

  Zobacz  film o Szkolnych Kołach Caritas

SKC_2