Najbardziej wdzięczną wśród akcji charytatywnych Caritas Diecezji Kieleckiej jest Wakacyjna Akcja Caritas. Z letniego wypoczynku korzysta w ostatnich latach około 600 dzieci polskich i polonijnych. Podczas turnusów realizowany jest program wychowawczo edukacyjny oraz odbywają się zajęcia profilaktyczne. Dla uczestników przygotowywane są również zabawy, gry, konkursy, wycieczki krajoznawcze oraz metody formacji duchowej. Kadrę Wakacyjnej Akcji Caritas stanowią w głównej mierze wolontariusze, którzy podejmują posługę kierowników, wychowawców, duszpasterzy, animatorów muzycznych, pielęgniarek i ratowników.

Turnusy Wakacyjnej Akcji Caritas 2021

Planujemy organizację kolonii jeżeli tylko przepisy tego nie zabronią