W wolontariacie działa od 15-tu lat. Na co dzień katecheta, koordynator programu stypendialnego „Skrzydła” i opiekun Szkolnego Koła Caritas w kieleckim „Mechaniku”. Po godzinach meloman, mol książkowymotocyklista. Sam mówi, że wolontariat nie jest niczym bezinteresownym, bo więcej się zyskuje niż się w to wkłada.
Wraz ze swoją grupą wolontariuszy przeszło od dziesięciu lat współpracuje z Kieleckiem Stowarzyszeniem Osób Chorych Na Stwardnienie Rozsiane w Kielcach, podjął również współpracę ze stowarzyszeniem Jana Karskiego na rzecz walki z wszystkimi przejawami dyskryminacji człowieka. Pomaga przy zbiórkach żywności i wielu innych akcjach organizowanych przez Caritas. Zajmuje się także opieką nad starszymi osobami, które nie mają już nikogo bliskiego i nie dają sobie rady z codziennymi obowiązkami. Jest propagatorem wolontariatu hospicyjnego i szerzenia idei „Hospicjum to też życie”.
Człowiek o wielkim sercu, któremu można się wyżalić, pogadać na każdy temat, poradzić się. dcw kielce