wolontariatOd początku istnienia człowieka pojawiały się problemy, którym trzeba było stawiać czoła. Kiedy tworzyły się społeczności głównym prawem było prawo natury – silniejszy wygrywa, słabszy przegrywa. Jednostki, które odbiegały od reszty grupy jakimiś brakami były zazwyczaj odrzucane i pozostawiane samemu sobie. Bardzo dobrym sposobem na dotarcie do osoby potrzebującej jest szczera chęć pomocy nie wynikająca z litości, bądź  obowiązku, a z naturalnego odruchu serca. Przykładem takiego działania jest wszelka aktywność wolontaryjna.

Tadeusz Kamiński uważa, że wolontariat „zaczyna się tam, gdzie człowiek gotowy jest z własnej woli, nieodpłatnie, wskutek jakiegoś wewnętrznego przekonania, zaofiarować pomoc ludziom sobie nieznanym”.  Istnieje wiele definicji próbujących określić tą działalność społeczną. Jedna z najpopularniejszych, wypracowana przez sieć Centrów Wolontariatu brzmi: Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Istnieje wiele dokumentów określających aspekty prawne, organizacyjne i moralne działalności wolontaryjnej.
dcw kielce

Ustawa o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie
Kodeks etyczny Wolontariusza
Wolontariat chrześcijański
Karta Wolontariusza
Prawa i obowiązki
Regulamin DCW