REALIZOWANE

WOW w NGO! Startujemy!

Z przyjemnością chcemy Was poinformować, że od 1 października Diecezjalne Centrum Wolontariatu realizuje projekt Wsparcie Organizacji Wolontariatu w Organizacjach Pozarządowych – WOW w NGO!  Projekt pod nazwą „Wolontariat otwiera serca”.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie organizacji w zakresie profesjonalnego podejścia zarządzania wolontariatem, planującego:

 • rozwijać się w obszarze wolontariatu,
 • zbudować wieloletni program rozwoju wolontariatu, opartego o diagnozę, wyznaczone cele i rezultaty,
 • uwzględnić wolontariat w dokumentach strategicznych i włączyć go w strukturę organizacyjnym

Nasz cel? Chcemy, by więcej ludzi mogło do nas dołączyć jako wolontariusze, oferując im różnorodne możliwości zaangażowania w wolontariat systematyczny. Pragniemy również, by koordynacja tych działań była jak najbardziej efektywna.

Wolontariusze zaangażowani w projekt będą mogli liczyć na:

 • wsparcie koordynatora wolontariatu,
 • przeszkolenie,
 • możliwość realizowania własnych inicjatyw dzięki mini grantom,
 • sfinansowanie kosztów dojazdów,
 • integrację i wspólne tworzenie Planu Rozwoju Wolontariatu

 

Dołącz do nas!

Osoby do kontaktu:

Monika Wilk  nr tel. 664-031-039

Koordynator wolontariatu

Dominika Borkowska nr tel. 532-757-749

Koordynator wolontariatu hospicyjnego

Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Korpus Solidarności – Rządowy Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030, w programie „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!”

ZREALIZOWANE

2021-2023 – „Korpus Solidarności” – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030

Korpus Solidarności to program wolontariatu długoterminowego, którego celem jest kompleksowe wsparcie rozwoju długofalowej relacji między wolontariuszem a placówką korzystającą z jego świadczeń. Program przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań, które będą ułatwiać i zachęcać do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat. Program Korpusu Solidarności koncentruje się na czterech grupach odbiorców:

– wolontariuszach,

– organizatorach wolontariatu,

– koordynatorach wolontariatu,

– otoczeniu wolontariatu

W województwie świętokrzyskim w latach 2021-2023 operatorem programu jest Regionalne Centrum Wolontariatu w partnerstwie z Diecezjalnym Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Kieleckiej.

Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków “Korpus Solidarności” – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

2021 – „Jestem eko” – zajęcia na koloniach dla dzieci i młodzieży

Projekt „Jestem eko” polega na przeprowadzeniu zajęć ekologicznych dla dzieci i młodzieży na turnusach Wakacyjnej Akcji Caritas w górach i nad morzem zorganizowanych przez Caritas Diecezji Kieleckiej. Wolontariusze Diecezjalnego Centrum Wolontariatu opracują program kolonijny zawierający tematy do dyskusji i propozycje zajęć o tematyce ekologicznej. Przygotowane zostaną tematy ekologiczne (11 dni). Wśród nich pojawi się m.in. troska o wodę, ponowne wykorzystanie niepotrzebnych przedmiotów, segregacja odpadów, praktyczne przykłady ekologicznych zachowań. Tematy będą inspirowane encykliką Laudato si. Jednym z warsztatów będzie własnoręczne udekorowanie eko-workoplecaków, które posłużą uczestnikom w trakcie turnusu. W trakcie
turnusów podjęte będą także inicjatywy ekologiczne, które wpłyną na doświadczenie uczestników.

W konspektach znajdą się fragmenty encykliki papieskiej „Laudato Si”. Na turnusach przy ośrodku kolonijnym zostanie umieszczony specjalny pojemnik do zbiórki zakrętek. Elementem informacyjno-promocyjnym będą bandamki/chusty dla uczestników z napisem „Jestem eko”. Mają mieć charakter praktyczny (ochrona przed słońcem) i promocyjno-edukacyjny (chwalenie się postawą ekologiczną) a także dający poczucie wspólnoty.

Projekt „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowany przez Caritas Polska, został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Caritas Polska.

2020 – „Patrzymy w niebo!”

Projekt “Patrzymy w Niebo!” zakładał zrekrutowanie grupy 10 dorosłych wolontariuszy (studentów, nauczycieli, opiekunów SKC, wychowawców kolonijnych, pracowników świetlic itp), którzy stali się edukatorami ekologii integralnej. Dla tej grupy zostały zorganizowane 2-dniowe warsztaty wyjazdowe poprowadzone przez specjalistów z dziedziny astronomii, zanieczyszczenia powietrza, duchowości. W ich trakcie opracowano konspekty zajęć dla dzieci i młodzieży przybliżające tematykę nieba. Obejmowały one następujące obszary: wiedza (ciekawostki dot. nieba), zachwyt (obserwacja gwiazd, słońca, księżyca, chmur), troska (badanie zanieczyszczenia, przykłady ekologicznego życia), pragnienie (poznanie Stwórcy, duchowość). Projekt zakładał przeprowadzenie przez edukatorów zajęć warsztatowych dla min 150 dzieci i młodzieży, których owocem było stworzenie map pomysłów pt. “Patrzymy w niebo!” Dzięki interesującym warsztatom w młodych (wolontariuszach i nie tylko) została rozbudzona PASJA NIEBA. Warsztaty miały na celu pokazanie poziomu zanieczyszczenia powietrza i przez to propagowanie alternatyw dla używania paliw kopalnych o złej jakości, przestarzałych pieców o małej wydajności. Podczas zajęć promowane było zaprzestanie spalania w nich śmieci, a przechodzenie na biopaliwa i fotowoltaikę. Z grupy edukatorów została powołana przy Diecezjalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach sekcja ekologiczna. Jej działania są długofalowym efektem projektu.

Projekt ekologiczny realizowany przez Diecezjalne Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Kieleckiej. Projekt “Ekologia integralna encykliki Laudato si w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowany przez Caritas Polska, został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Caritas Polska.

2019-2020 – „Korpus Solidarności” – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030

Korpus Solidarności to program wolontariatu długoterminowego, którego celem jest kompleksowe wsparcie rozwoju długofalowej relacji między wolontariuszem a placówką korzystającą z jego świadczeń. Program przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań, które będą ułatwiać i zachęcać do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat. Program Korpusu Solidarności koncentruje się na czterech grupach odbiorców:

– wolontariuszach,

– organizatorach wolontariatu,

– koordynatorach wolontariatu,

– otoczeniu wolontariatu

W województwie świętokrzyskim w latach 2019-2020 operatorem programu było Regionalne Centrum Wolontariatu w partnerstwie z Diecezjalnym Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Kieleckiej. W tym czasie nasze centrum odpowiadało za przeprowadzenie 6 szkoleń podstawowych dla wolontariuszy, 2 szkoleń dla koordynatorów, 2 szkoleń dla nauczycieli, 2 akcji społecznych, konkursu na wolontariusza i koordynatora roku.

Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków “Korpus Solidarności” – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

 

2019-2020 – „Wolontariat otwiera drzwi” – rozwój aktywności prospołecznej przez stworzenie siedziby centrum wolontariatu

Projekt zakładał rozwój aktywności prospołecznej w regionie świętokrzyskim. Podstawowym działaniem było stworzenie siedziby centrum wolontariatu i przygotowanie szerokiej oferty szkoleniowej dla wolontariuszy. Projekt bezpośrednio skierowany był do osób młodych (13-30 lat), ale swoim oddziaływaniem objął także inne grupy wiekowe.

W ciągu trwania projektu podpisaliśmy 81 porozumień wolontaryjnych z młodymi. Przeprowadziliśmy 35 szkoleń wstępnych „I Ty możesz zostać wolontariuszem”, odbyliśmy ponad 20 spotkań integracyjnych (w tym wyjścia kulturalne, wizyty studyjne oraz spotkania dyskusyjne), zorganizowaliśmy kilka akcji społecznych oraz przeprowadziliśmy kilkanaście szkoleń specjalistycznych w tym m.in.

 • Kurs pierwszej pomocy, który miał na celu stworzenie zespołu osób, które będą wspierać służby medyczne organizacji eventów i imprez w plenerze. Przydał się także wolontariuszom podejmującym pracę jako wychowawcy na koloniach.
 • Warsztaty rękodzieła – obejmowały one naukę technik decupage, malowania na szkle, origami, szycia maskotek z filcu oraz papieroplastyka, skierowane dla wolontariuszy chcących prowadzić spotkania dla podopiecznych w domach pomocy społecznej, hospicjum oraz świetlic. Oprócz nauki konkretnych metod pracy wolontariusze zobaczyli, że sami są w stanie wykonać piękne i praktyczne przedmioty.
 • Szkoła Lidera – był to cykl spotkań dla osób wykazujących cechy liderskie. Zajęcia kształtujące umiejętności prowadzenia grupy, organizacji działań i ich koordynacji. Ważnym elementem szkoły lidera było także wzmocnienie samych liderów przez pracę nad samym sobą.
 • Warsztaty z pedagogiki cyrku – dzięki zajęciom wolontariusze nauczyli się clowningu, kręcenia talerzami, żonglerki, malowania twarzy. Zdobyte umiejętności będą pomocne przy prowadzeniu ciekawych zajęcia wolontaryjnych z dziećmi.
 • Podstawy nauki języka migowego – zajęcia były prowadzone w formie online, ze względu na pandemię. Uczestnicy dowiedzieli się, kim są Głusi i dlaczego nie powinno się stosować sformułowania głuchoniemi, jakie są rodzaje ubytku słuchu oraz innych ciekawostek dotyczących kultury tej społeczności oraz poznali poprzez praktykę czym jest miganie. W Kielcach znajdują się placówki dla osób głuchych i głuchoniemych, które potrzebują stałych wolontariuszy.
 • Debaty oksfordzkie – warsztaty zostały przeprowadzone wśród młodzieży. Wolontariusze nauczyli jak przygotować się profesjonalnie i przeprowadzić taką debatę. Wzmocniło to ich umiejętności społeczne oraz przyczyniło się do wzrostu partycypacji społecznej.
 • Warsztaty dziennikarskie – wolontariusze nauczyli się jak pisać artykuły prasowe, notki internetowe oraz jak korzystać z mediów społecznościowych, co może pomóc w promocji działań wolontaryjnych, a co za tym idzie w budowaniu dobrego wizerunku wolontariatu w regionie.
 • Szkoła Samorządności – w jej ramach odbyły się spotkania z samorządowcami.
 • Warsztaty komunikacji interpersonalnej – których celem było kształtowanie przez uczestników umiejętności skutecznej komunikacji dwustronnej pozwalającej na aktywne słuchanie oraz zrozumiałe komunikowanie. Uczestnicy mieli okazję poznać techniki autoprezentacji jako sposobu budowania własnego wizerunku. Przeprowadzone ćwiczenia skoncentrowany się przede wszystkim na zaletach i mocnych stronach młodzieży.

W ramach projektu odbyły się wizyty studyjne do miast gdzie wolontariat jest dobrze rozwinięty. Był to Lublin, Kraków, Łódź oraz Gdańsk – gdzie spotkanie odbyło się online ze względu na pandemię koronawirusa. Za sprawą udziału w projekcie zostali wyłonieni liderzy – wolontariusze usprawniający działalność organizacji i wnoszący znaczny wkład w przygotowanie i przeprowadzenie różnych akcji. W wolontariat stały zaangażowaliśmy ponad 80 młodych wolontariuszy, z którymi podpisaliśmy porozumienia wolontaryjne. Wielu wolontariuszy podjęło działania w świetlicach środowiskowych, hospicjum, placówkach dla osób starszych (DPS, ŚDS), ośrodkach dla osób niepełnosprawnych. Nie zabrakło także zaangażowania w wolontariat akcyjny: zbiórki żywności, kwesty, imprezy plenerowe, a w roku 2020 także w działania, które pojawiły się w związku z pandemią.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Podstrona projektu

„Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” – edycja 2019

Projekt zakładał wdrożenie lokalnego programu w zakresie aktywizacji społecznej młodzieży, z wykorzystaniem potencjału i zasobów szkół, podmiotów reintegracyjnych oraz lokalnych sieci świetlic i klubów młodzieżowych oraz opracowanie i wdrożenie lokalnego programu skierowanego do młodzieży, który będzie określał szereg działań o charakterze profilaktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałaniu uzależnieniom, propozycje kształcenia w zakresie nabycia umiejętności społecznych oraz form spędzania czasu wolnego. 5 grudnia 2019 roku podczas Świętokrzyskiej Gali Wolontariatu w Kielcach odbyło się podsumowanie projektu. Zaprezentowana została wówczas wystawa zdjęć z działań projektowych, a osoby, które były uczestnikami projektu podzieliły się wrażeniami i nabytymi doświadczeniami wolontaryjnymi. W trakcie realizacji projektu młodzi angażowali się działania wolontaryjne w różnego rodzaju placówkach: świetlica, ognisko wychowawcze, dom pomocy społecznej oraz hospicjum. Wzięli udział także w akcjach charytatywnych. Dodatkową okazją do integracji grupy były wspólne wyjścia na wydarzenia kulturalne: kino, filharmonia, teatr tańca. Całość działań została wspólnie omówiona z uczestnikami podczas spotkania ewaluacyjnego, które odbyło się 18 grudnia 2019 roku. Młodzi stwierdzili, że działania projektowe były okazją do poznania nowych obszarów zaangażowania społecznego, odkrycia swoich talentów i zainteresowań oraz szansą na zdobycie ciekawych doświadczeń życiowych. W ramach projektu Aktywna Młodzież odbyło się 6 szkoleń wolontaryjnych, wyjazdowe szkolenie liderskie, 2 debaty oksfordzkie, warsztaty z mediów społecznościowych i umuzykalniające, gra miejska, rajd rowerowy, wizyta studyjna w hospicjum w Miechowie, wyjazd do parlamentu oraz spotkanie z samorządowcami w Jędrzejowie.


Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

2018/2019 – „Twórczy remanent”

Diecezjalne Centrum Wolontariatu przy Caritas Diecezji Kieleckiej zakończyło projekt „Twórczy remanent” realizowany we współpracy z Fundacją Vive Serce Dzieciom. Podczas ostatnich zajęć, w dniu 30 maja 2019 roku uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i zawiesili swoje wytwory na jednym z drzew w centrum Kielc.

Działania obejmowały zajęcia manualne z użyciem materiałów: szycie, przewlekanie, haftowanie, projektowanie… itd. Projekt przeznaczony był dla dzieci w wieku 9-12 lat. Zajęcia odbywały się cyklicznie od listopada 2018 roku do maja 2019 roku. Uczestniczyła w nich grupa 20 młodych wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach i Szkoły Podstawowej w Brynicy. Efektem działań były wytwory, które m.in. przekazane zostały chorym dzieciom, pacjentom szpitali kieleckich. Zajęcia odbywały się w biurze Diecezjalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach w pomieszczeniach Fundacji Vive Serce Dzieciom i prowadziła je Oliwia Hildenbrandt, profesjonalny trener z Młodzieżowego Domu Kultury.

Przez te miesiące udało się stworzyć m.in. wyjątkową biżuterię, pluszowe serca, piernikowe ozdoby świąteczne, zwierzątka z poduszek, rajtkostworki, skarpeciaki, tekturowe zajączki, wełniaki, kwiaty dla mam i ptaszki pełne marzeń.

2018 – „Wesprzyj Patriotę – Bądź Patriotą”

Projekt zakładał przeszkolenie wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas Diecezji Kieleckiej ze szkół podstawowych i zaangażowanie ich w stałą pomoc wolontaryjną. Działania projektowe miały na celu nawiązanie przez wolontariuszy relacji z osobami potrzebującymi pomocy (starszymi, samotnymi). Młodzi zaangażowali się także w troskę o miejsca pamięci wojen w swojej okolicy oraz przygotowali plakat obrazujący ich rozumienie współczesnego patriotyzmu. W projekcie wzięły SKC z Brzezin, Krajna, Kazimierzy Wielkiej, Promnika, Porzecza i Polichna.

Projekt współfinansowany ze środków Caritas Polska w ramach Programu „100 projektów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski”

 

2018 – „Polskie Miłosierdzie”

Projekt zakładał aktywizację Parafialnych Zespołów Caritas Diecezji Kieleckiej poprzez wyjazd szkoleniowo- pielgrzymkowy do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej i wizyty studyjne w parafiach, gdzie prężnie działają zespoły Caritas. 50 wolontariuszy poznało także sylwetki świętych tworzących polską historię dobroczynności w celu inspiracji. Efektem wyjazdu było zaplanowanie innowacyjnych inicjatyw miłosierdzia w parafiach, z których 5 otrzymało dofinansowane.

Dzięki projektowi beneficjenci odkryli na nowo wartość działań prospołecznych. Mieli możliwość przekonać się jaką radość przynosi dzielenie się swoim czasem z potrzebującymi. Beneficjenci zdobyli także doświadczenie w podejmowaniu własnych inicjatyw i w realizowaniu autorskich pomysłów.

Projekt współfinansowany ze środków Caritas Polska w ramach Programu „100 projektów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski”

„Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2018 r.

Działania projektowe obejmowały realizację następujących działań:

 1. Przeprowadzenie szkoleń „I Ty możesz zostać wolontariuszem” – z zakresu podstaw wolontariatu, prawa (Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie), motywacji wolontariuszy, praw i obowiązków, wpływu wolontariatu na rozwiązywanie problemów społecznych, wolontariat a ścieżka rozwoju zawodowego. Wzięły w nich udział 125 młode osoby.
 2. W ramach działań obligatoryjnych przeprowadzone zostały:
 • wyjazd do Sejmu RP w dniu 20 czerwca 2018 roku. W trakcie wyjazdu młodzi odwiedzili także siedzibę największej organizacji charytatywnej w Polsce – Caritas Polska. Udali się również do Muzeum Powstania Warszawskiego.
 • spotkania z samorządami: Pierwszym spotkaniem była wizyta w gminie Solec-Zdrój w dniu 7 sierpnia 2018 roku. Drugie spotkanie odbyło się w gminie Łoniów w dniu 4 października 2018 roku.
 • debata z przedstawicielami Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 29 maja 2018 roku.

3. Przeprowadzenie dwudniowych liderskich warsztatów wyjazdowych dla 20 osobowej grupy młodzieży w ośrodku w Kaczynie w dniach 19-20 października 2018 roku.

4. W ramach działań fakultatywnych zorganizowane zostały następujące wydarzenia:

 • edukacja kulturalna: warsztaty artystyczne w Centrum Designu (Wzgórze Zamkowe w Kielcach) w dniu 19 listopada 2018 roku
 • edukacja historyczna: warsztaty w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach, połączone z działaniami wolontaryjnymi na rzecz tej placówki w dniu 30 listopada 2018 roku
 • edukacja medialna -warsztaty dziennikarskie w dniu 19 listopada 2018 roku.
 • edukacja zdrowotna – organizacja rajdu pieszego w dniu 13 października 2018 roku

Kontynuacją warsztatów było wdrożenie lokalnego programu aktywizacji społecznej młodzieży – odbyły się 4 spotkania w świetlicach i klubach młodzieżowych, poświęcone tematyce wolontariatu młodzieży. Efektem spotkań było zaangażowanie młodzieży w działania i akcje wolontaryjne, między innymi organizowane przez Diecezjalne Centrum Wolontariatu. Ponadto przeprowadzono 3 spotkania ewaluacyjno-superwizyjne służące pogłębianiu wiedzy i umiejętności wolontariuszy (z psychologiem i pracownikiem socjalnym stykającym się z trudnymi problemami społecznymi). W ramach edukacji kulturalnej, uspołeczniającej odbyły się wyjścia wolontariuszy do muzeum, teatru kina.

– Podsumowaniem działań zrealizowanych w ramach projektu i osiągniętych rezultatów było spotkanie 5 grudnia 2018 r., w ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

2017-2018 – „Miłosierni do końca” – wolontariat na rzecz osób starszych

Projekt „Miłosierni do końca” zakładał zaangażowanie 20 uczniów szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami (4) w wolontariat na rzecz osób starszych w hospicjach i zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie miasta Kielce i powiatu kieleckiego. Cztery zespoły wolontariuszy ze szkół kieleckich: Zespołu Szkół Katolickich, VI Liceum Ogólnokształcącego, V Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Mechanicznych, po rekrutacji i spotkaniu formacyjnym przeszli wstępne szkolenie poszerzające wiedzę na temat wolontariatu (praw i obowiązków wolontariusza oraz form działania w wolontariacie) oraz warsztat fotograficzno-filmowy. Wolontariusze wybrali się do jednego z hospicjów (Gdańsk, Puck, Kraków, Wilno), w których prężnie rozwinął się wolontariat i prowadzone są efektywne działania fundraisingowe. W każdym z hospicjów zespół 5 młodych i opiekun podjęli konkretne działania wolontaryjne przez 5 dni. Ten czas pozwolił poznać specyfikę placówki, nawiązać relację z pracownikami i tamtejszymi wolontariuszami oraz przygotować materiał zdjęciowy, filmowy i dziennikarski. Na początku października odbyło się spotkanie w Hospicjum w Kielcach, podczas którego wszystkie zespoły podzieliły się swoimi doświadczeniami z wyjazdowego wolontariatu. Wraz z trenerem ustalili także plan działań wolontaryjnych na rzecz osób starszych z hospicjum i zakładów opiekuńczo-leczniczych w Kielcach, który realizowali przez kolejne 6 miesięcy. Przed rozpoczęciem działań zostało przeprowadzone także szkolenie warsztatowe z psychologiem i fizjoterapeutą. Zadaniem zespołów wolontaryjnych było przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej na rzecz pomocy osobom starszym, chorym oraz działań fundrisingowych, które zaowocowały spełnieniem konkretnego marzenia jednego z poznanych podopiecznych. Na koniec projektu odbyło się spotkanie, na które zostali zaproszeni nauczyciele z regionu, księża. Młodzi wolontariusze oraz opiekunowie (beneficjenci) zaprezentowali na nim efekty swoich działań i opowiedzieli o tym jak projekt „Miłosierni do końca” wpłynął na ich życie.

Filmy zrealizowane w ramach projektu:
 SKC Mechanik Kielce    V LO Kielce    SKC LO Słowacki Kielce

Projekt współfinansowany ze środków Caritas Polska.

2017 r. – „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska”

Działania projektowe obejmowały realizację działań obligatoryjnych oraz fakultatywnych. W ramach projektu opracowano i wdrożono lokalny program w zakresie aktywizacji społecznej młodzieży (działania obligatoryjne). W ramach tego obszaru przeprowadzono dwudniowe warsztaty wyjazdowe dla grupy młodzieży w ośrodku wypoczynkowym w Ciekotach. W trakcie warsztatów młodzież zapoznała się z wiedzą z edukacji obywatelskiej, animacji młodzieżowych liderów, nauki samoorganizacji i reprezentacji środowiskowej oraz edukacji w obszarze wolontariatu i ekonomii społecznej. Lokalny program aktywizacji społecznej młodzieży wdrożono poprzez 6 szkoleń z wiedzy o wolontariacie (124 osoby) oraz zaangażowanie w działania i akcje wolontaryjne, między innymi organizowane przez Diecezjalne Centrum Wolontariatu. Dodatkowo dla beneficjentów odbyły się 4 spotkania superwizyjne, poświęcone pogłębianiu wiedzy i umiejętności wolontariuszy. W zakresie realizacji wybranego działania fakultatywnego (opracowanie i wdrożenie lokalnego programu skierowanego do młodzieży) zorganizowano dwudniowe warsztaty wyjazdowe dla 20 – osobowej grupy młodzieży w ośrodku wypoczynkowym w Kaczynie. Podczas zajęć opracowywano lokalny program działań profilaktycznych i sposób jego wdrożenia w zakresie 4 obszarów tematycznych: kultura, historia, media, i zdrowie. Przeprowadzone zostały także warsztaty artystyczne (prace ręczne, szycie pacynek z filcu) pod tytułem „I ty możesz zostać wolontariuszem” połączone z konkursem prac. Na szkoleniu odbyły się warsztaty dziennikarskie. W ramach kontynuacji (wdrożenia programu) zorganizowane zostały: wizyta w siedzibie regionalnej rozgłośni radiowej, gra miejska „Pomniki historii”, rajd pieszy z Kielc do Chęcin. Podsumowaniem działań zrealizowanych w ramach projektu i osiągniętych rezultatów było spotkanie 5 grudnia 2017 r., w ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polity Społecznej

2016 r. – „Pomagam na maksa, czyli wolontariat uczniowski w służbie osobom chorym i niesamodzielnych”

Plakat "Pomagam na maksa"Projekt miał za zadanie przybliżyć uczniom wolontariat oraz możliwości, w jakie prospołeczne działania na rzecz osób ciężko chorych i niesamodzielnych może zaangażować się młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna. Celem projektu był wzrost zaangażowania w wolontariat uczniów poprzez zaprojektowanie a następnie zrealizowanie działań na rzecz placówek opiekujących się osobami chorymi i niesamodzielnymi. Cel ten został osiągnięty poprzez bezpośrednią pracę z 80 uczniami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego. Zaangażowani w projekt uczniowie wzięli udział w zajęciach poszerzających wiedzę na temat wolontariatu, praw i obowiązków wolontariusza oraz form działania w wolontariacie. Poznali potrzeby i specyfikę pracy z osobami chorymi i niesamodzielnymi. Uczestniczyli w szkoleniach poszerzających kompetencje potrzebne do pracy wolontariusza oraz niwelujących bariery w komunikacji z osobami ciężko chorymi. Odwiedzali placówki świadczące pomoc osobom starszym i niesamodzielnym, poznali ich sposób działania oraz potrzeby. Swoje działania, doświadczenia oraz realizację własnego projektu uczniowie prezentowali na profilu swojego zespołu wolontaryjnego w mediach społecznościowych. Niezwykle istotną rolę w dokumentowaniu działań oraz zwiększaniu motywacji uczniów pełnił aparat cyfrowy z funkcją nagrywania filmów, który został uczniom użyczony.

Filmy zrealizowane w ramach projektu:
 Szkoła w Łosieniu      Szkoła w Piekoszowie      Szkoła w Tumlinie     ZSM Kielce
ZSK Kielce

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2015 r. – „Pomóżmy pomagać”

Cykl szkoleń obejmujący następujące tematy:Pomóżmy pomagać 2015

 • Omówienie celów i zadań rehabilitacji osób w podeszłym wieku, charakterystyki osób niepełnosprawnych, zwłaszcza osób w podeszłym wieku. Omówienie potrzeb i problemów osób niepełnosprawnych. Przedstawienie możliwości przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu rodzin zajmujących się osobami niepełnosprawnymi oraz możliwości aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych.
 • Zagadnienia dotyczące wolontariatu (aspekty prawne i moralne, prawa i obowiązki, dokumentacja); Zapoznanie z różnymi środowiskami pracy wolontariuszy z osobami niepełnosprawnymi i chorymi. Poznanie zajęć integracyjnych, pobudzających różne zmysły, przystosowanych dla osób z ograniczeniami ruchowymi.
 • Tematykę ryzyka i profilaktyki upadków u osób niepełnosprawnych. Dostosowanie przestrzeni mieszkania do ich potrzeb. Zapoznanie ze sprzętem wspomagającym i pomocami ortopedycznymi – omówienie ich zastosowania dla osób niepełnosprawnych;  obsługa wózka inwalidzkiego. Zestawy ćwiczeń dla osób niepełnosprawnych wykonywanych przy udziale rodziny.

Projekt współfinansowany ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

2015 r. – „Podróż międzyplanetarna”

Podróż międzyplanetarna 2015Podstawowym zadaniem projektu było wyposażenie uczniów kieleckich szkół w takie umiejętności psychologiczne, które pozwolą im dokonywać racjonalnych wyborów odnośnie używek, zaczynających być normą w środowisku rówieśniczym. Uczniowie wzięli udział w cyklu 3 warsztatów, w których tematyka uzależnienia była łączona z nabywaniem umiejętności tj. rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce.

2014 r. – „Kompetentny wolontariusz”

Głównym celem  zadania było przeprowadzenie cyklu 9 spotkań  szkoleniowych po 6 godzin dla grupy 60 osób z terenu województwa świętokrzyskiego w zakresie postępowania  z osobami niepełnosprawnymi i ciężko chorymi.

Projekt współfinansowany ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

2014 r. – „Podróż międzyplanetarna”

Podróż międzyplanetarna 2014Projekt oparty był na programie profilaktycznym pn. „Podróż międzyplanetarna” na podstawie książki „Mały Książę” oraz opowiadań Bruno Ferraro zaopiniowanym przez Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach. W ramach zadania przeprowadzono cykl warsztatów dla młodzieży opartych.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce.

2013 r. – „Razem zawsze łatwiej”

Głównym celem  zadania było przeprowadzenie cyklu 5 spotkań  szkoleniowych dla grupy 35 osób z terenu województwa świętokrzyskiego w zakresie postępowania  z osobami niepełnosprawnymi i ciężko chorymi.

Projekt współfinansowany ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

2013 r. – „Dobry wybór”

Dobry wybór 2013Projekt „Dobry wybór” miał za zadanie jest ukazanie uczniom kieleckich szkół życia wolnego od używek prezentując możliwości wykorzystania ich potencjału, rozwoju zainteresowań, pasji oraz poznania mechanizmów rozwoju uzależnień od środków takich jak alkohol, narkotyki oraz zwłaszcza na pokazaniu następstw uzależnień. W tym celu przeprowadzono cykl warsztatów dla młodzieży oraz szkolenia dla liderów młodzieżowych opartych na programie profilaktycznym „W Królestwie Maciusia I”.  Odbiorcy projektu tj. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, otrzymali wsparcie i uzyskali pomoc w realizowaniu swoich pasji poprzez kontakt z Diecezjalnym Centrum Wolontariatu.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce.

2012 r. – „Wolna Wola”

Wolna Wola 2012Projekt miał za zadanie wykreowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych asertywnych postaw oraz pozytywnych wzorców zachowań, które umożliwią im ustrzec się przed podobnymi zagrożeniami. W tym celu zaplanowane przeprowadzono cykl warsztatów dla młodzieży oraz szkolenie dla liderów młodzieżowych opartych na programie profilaktycznym „Podróż międzyplanetarna”. Odbiorcy projektu tj. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, otrzymali wsparcie i uzyskali pomoc w realizowaniu swoich pasji poprzez kontakt z Diecezjalnym Centrum Wolontariatu.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce.

2011 r. – „Wolna Wola”

Wolna Wola 2011Uczniowie szkół kieleckich wzięli udział w cyklu 3 warsztatów, w których tematyka uzależnienia była łączona z nabywaniem umiejętności tj. rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem. Projekt stworzył uczniom przestrzeń do właściwego zarządzania własnym czasem, życiem bez używek i do działania poprzez rozwijanie zainteresowań, a także działania na rzecz innych m.in. poprzez pracę wolontarystyczną.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce.

2011 r. – „Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat”

Bądź wolontariuszem. Zmieniaj siebie i światProjekt miał na celu przybliżenie wiedzy o wolontariacie oraz jego wartości społecznej poprzez edukację i promocję wolontariatu w regionie świętokrzyskim. Zrealizowano następujące działania: prezentacja sylwetek wolontariuszy, jak również kampania informacyjna w mediach oraz organizacja spotkań tematycznych dla społeczności lokalnej.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

2010 r. – „Wolna Wola – warsztaty profilaktyczne dla uczniów kieleckich szkół”

Głównym celem zadania było przekazanie szerokiej wiedzy uczniom kieleckich szkół na temat  mechanizmów rozwoju uzależnień od środków takich jak alkohol, narkotyki oraz nietoksycznych środków tj. Internet, zwłaszcza na pokazaniu następstw uzależnień.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce.

2009 r. – „Na horyzoncie dojrzeć swoją przyszłość”

Na horyzoncie dojrzeć swoją przyszłość 2009Cykl szkoleniowy obejmował 3 bloki tematyczne:

 1. Odnaleźć siebie: umiejętności interpersonalnych i społecznych, tym z radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów.
 2. Mity i prawda o używkach
 3. Kreatywność i drama

Projekt był skierowany do studentów uczelni kieleckich. Zakończył się zorganizowaniem spektaklu przedstawiającego życie jednego z bohaterów książki „Żyć pełnią życia”.

Udział w szkoleniach był bezpłatny.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce.Wolontariat nakręca 2009

2009 r. – „Wolontariat nakręca”

Bezpłatne szkolenia dla młodych osób. Tematyka zajęć

 1. “I Ty możesz zostać Wolontariuszem”
 2. “Wolontariat w Świetlicy Środowiskowej”
 3. “Niesienie pomocy osobom potrzebującym”
 4. “Wolontarystyczna praca administracyjno – biurowa”
 5. “Wolontariat w Banku Żywności”
 6. “Wolontariat pierwszym krokiem w poszukiwaniu pracy

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. dcw kielce