Idea wolontariatu chrześcijańskiego wynika z ewangelicznych rad Jezusa. Kościół od początku istnienia podejmuje różnego rodzaju uczynki miłosierdzia. W miarę z biegiem czasu podejście do pomocy bliźnim zaczęło przyjmować nowe oblicza. W odpowiedzi na potrzeby Kościoła Kieleckiego, dnia 2 czerwca 2007 roku biskup Kazimierz Ryczan przy Caritas Diecezji Kieleckiej powołał Diecezjalne Centrum Wolontariatu.

Zgodnie  z dekretem do jego zadań należy:

  • organizowanie szkoleń i spotkań formacyjnych dla wolontariuszy z parafii i szkół,
  • koordynacja działań wolontaryjnych na terenie diecezji,
  • pozyskiwanie wolontariuszy do działań charytatywnych,
  • współpraca z instytucjami diecezjalnymi i świeckimi.

O NasZ każdym rokiem pojawiały się nowe obszary zaangażowania Centrum. Jednym z głównych celów stała się promocja działań wolontaryjnych poprzez spotkania informacyjne, warsztaty, artykuły prasowe i aktywność w mediach lokalnych.

Obecnie Nasze Centrum odpowiada na potrzeby pojawiające się w życiu diecezjalnym. Regularnie koordynuje działalność Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas. Przygotowuje Wakacyjną Akcję Caritas, kampanię Pola Nadziei. Organizuje festyny, kwesty, happeningi i wszelkiego rodzaju akcje charytatywne. Przygotowuje osoby do wolontariatu indywidualnego w placówkach i instytucjach. Duży nacisk kładzie także na szkolenie i formacje wolontariuszy.

Diecezjalne Centrum Wolontariatu  działa w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zasady wolontariatu chrześcijańskiego, kodeks etyczny, a także kartę wolontariusza. Pozwala to na zachowanie prawnych aspektów bycia wolontariuszem oraz uniknięcie nieporozumień związanych z działalnością obu stron.

Wolontariusze angażujący się w działalność Diecezjalnego Centrum Wolontariatu mogą nie tylko ofiarować swoją pomoc drugiemu człowiekowi, ale też wiele zyskać, m.in.:

  • Poznać nowych ludzi, którzy wyznają podobne wartości.
  • Doświadczyć radości w posłudze bliźniemu.
  • Przez swoją działalność wolontaryjną zyskać doświadczenie zawodowe.
  • Odkryć swoje możliwości, a także zdobyć nowe umiejętności.
  • Dostrzec w osobach, którym pomagają, samego Chrystusa.
  • Dzielić się z innymi swoimi pasjami.

Sprawne zorganizowanie pracy wolontariuszy w diecezji daje możliwości skutecznego niesienia różnego rodzaju pomocy: dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią, dla chorych i niepełnosprawnych, dla bezdomnych i bezrobotnych, dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej i dla innych osób potrzebujących dostrzeżenia i pomocnej dłoni bliźniego.

O Nas II

Biuro Diecezjalnego Centrum Wolontariatu jest czynne w:
pn – pt w godz 8.00-16.00