Jednym z zadań Diecezjalnego Centrum Wolontariatu jest prowadzenie szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych przybliżających wiedzę na temat wolontariatu.

Każda osoba, która chce się zaangażować w działania wolontaryjne zapraszana jest na bezpłatne szkolenie „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM” organizowane cyklicznie po zebraniu się grupy min. 10 osób. Zajęcia trwają 3h warsztatowe. W programie znajduje się:

  1. HISTORIA I TERMINOLOGIA DZIAŁALNOŚCI WOLONTARYJNEJ
  2. SYLWETKA WOLONTARIUSZA –  CECHY, MOTYWACJE, OCZEKIWANIA
  3. RÓŻNE FORMY WOLONTARIATU
  4. ASPEKTY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI WOLONTARYJNEJSzkolenia

Co roku Diecezjalne Centrum Wolontariatu odpowiada za KURS WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU i KURS KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU organizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej za zgodą Kuratorium Oświaty.

Kurs Wychowawców Wypoczynku 2020

Kurs Kierowników Wypoczynku 2019