Sympatyczny, skromny, młody chłopak. Od 2012 roku działa wolontaryjnie na rzecz dzieciaków przy świetlicy Oratorium Świętokrzyskiego prowadzonego przez księży salezjanów. Od tego czasu nie opuszczała go myśl, by wyjechać na wolontariat misyjny. Zaangażował się w promocję misji – organizował zbiórki i kwesty w parafiach, prowadził prelekcje w szkołach o potrzebach Trzeciego Świata.
Jego marzenie spełniło się w sierpniu 2016 roku, kiedy to po wielu szkoleniach i przygotowaniach, wyjechał na niecały rok na wolontariat misyjny do Sudanu Południowego. Tam zajmował się organizacją czasu wolnego, spotkań i prowadzeniem zajęć dla kilkudziesięciu chłopców ulicy. Doświadczenia z tego wyjazdu są dla niego ważną życiową lekcją. Obecnie jest studentem pedagogiki, a w przyszłości chce pracować z trudną młodzieżą. Wolontariat jest jego pasją, która daje mu radość i poczucie spełnienia, choć, jak sam mówi, wciąż jeszcze ma wiele do zrobienia.
W 2016 r. otrzymał Laur Wolontariatu. wolontariat kielce