Rozpoczynamy projekt dla wolontariuszy

wpis w: DCW | 0

Rozpoczynamy projekt z zakresu wolontariatu.

Caritas Diecezji Kieleckiej rozpoczyna realizację projektu “Wolontariat otwiera drzwi”. Zakłada on rozwój aktywności prospołecznej w regionie świętokrzyskim. Podstawowym działaniem jest stworzenie siedziby centrum wolontariatu i przygotowanie szerokiej oferty szkoleniowej dla wolontariuszy. Projekt bezpośrednio skierowany jest do osób młodych (13-30 lat), ale swoim oddziaływaniem obejmie także do innych grup wiekowych i zainteresuje działalnością wolontaryjną. Przewidziano przeszkolenie z podstaw wiedzy na temat wolontariatu dla min. 500 młodych osób. Z tej grupy zostanie zrekrutowane min. 80 osób, które podejmą działania długofalowe. Będą mieli szansę skorzystać z szerokiej oferty szkoleniowej, warsztatowej, wyjazdów studyjnych, a także  spotkań integracyjnych oraz wyjść kulturalnych. Projekt ma przyczynić się do budowy postaw obywatelskich. Pomysł na realizację zadania wyszedł od wolontariuszy Caritas mających doświadczenie we współpracujący z młodymi ludźmi. Będą oni funkcjonować w projekcie jako mentorzy. Ich obecność pomoże w zintegrowaniu nowych wolontariuszy z tymi, którzy już działają w strukturach Caritas Diecezji Kieleckiej. W ramach projektu zaplanowano szereg działań promocyjnych pokazujących społeczności regionu pozytywny obraz wolontariatu. Planujemy, by projekt “Wolontariat otwiera drzwi” wpisał się mocno w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Będziemy otwarci na propozycje i spotkania z mieszkańcami regionu. Zachęcamy także do współpracy seniorów, w których widzimy duży potencjał.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.