Opiekunowie SKC na konferencji

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

Spotkanie SKC

21 września 2016 roku w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach spotkali się opiekunowie Szkolnych Kół Caritas Diecezji Kieleckiej. Poprowadził je ks. Krzysztof Banasik, z-ca Dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej. Tematem spotkania było „Miłosierdzie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Uczestnicy konferencji szkoleniowej wysłuchali wystąpienia s. Józefy, przełożonej sióstr albertynek w Domu Księży Emerytów w Kielcach. Przybliżyła zebranym postać i misję św. Brata Alberta Chmielowskiego w związku ze zbliżającym się rokiem 2017 poświęconym jego osobie. Następnie głos zabrały koordynatorki Pól Nadziei w Kielcach, które zachęciły do wzięcia udziału w kolejnej edycji tej akcji.Po przerwie Damian Zegadło, Koordynator Diecezjalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach poruszył kwestie organizacyjne i prawne działalności SKC. Omówiono także inicjatywy zaplanowane na najbliższy rok szkolny.

Kolejną częścią było zwiedzenie placówek Caritas Diecezji Kieleckiej. Po Centrum Interwencji Kryzysowej oprowadziła Jolanta Kowalik, kierownik placówki. Później uczestnicy spotkania przeszli do Środowiskowego Domu Samopomocy. Zostali tam przywitani przez Małgorzatę Kudłę, kierownika ŚDS. Tego dnia placówka przeżywała w wyjątkowy sposób pierwszy dzień jesieni. Dla pensjonariuszy przygotowano dożynki. Opiekunowie SKC poznali zasady funkcjonowania placówki oraz możliwości zaangażowania młodzieży i dzieci na rzecz jej podopiecznych. wolontariat kielce