Aktywni młodzi wolontariusze

wpis w: DCW | 0

Od kwietnia 2017 roku Caritas Diecezji Kieleckiej realizuje projekt “Aktywne postawy młodzieży” współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ma on na celu m.in. zwiększenie świadomości i aktywności obywatelskiej młodzieży, kształtowanie postaw filantropijnych wśród młodzieży oraz ukazanie, że można i trzeba działać i że warto organizować się dla dobra innych ludzi.

W ramach projektu odbyło się 6 szkoleń „I Ty możesz zostać wolontariuszem” w szkołach średnich i placówce wychowawczej. Młodzież z II LO i VI LO w Kielcach oraz z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu poznali podstawowe informacje potrzebne do podjęcia działań wolontaryjnych. Szkolenia prowadził Damian Zegadło, koordynator Diecezjalnego Centrum Wolontariatu.

Uczestnicy szkoleń wolontaryjnych i szkolenia wyjazdowego zostali zaangażowani w działania charytatywne na rzecz społeczności lokalnej. Wzięli udział w przeprowadzeniu festynu dla dzieci w Chmielniku, pikniku rodzinnego w Chełmcach, w przygotowaniu wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin ubogich, w zbiórce żywności „Podziel się posiłkiem” oraz spakowaniu prezentów mikołajkowych dla dzieci ze świetlic środowiskowych.

Wolontariusze zaangażowani byli także w działania na rzecz osób potrzebujących w placówkach opiekuńczych (hospicjum, dom pomocy społecznej, świetlica). O trudnościach w pracy wolontaryjnej mieli szanse porozmawiać na 4 spotkaniach superwizyjnych, które poprowadzili psycholog Lidia Świeboda-Toborek oraz pracownik socjalny Paulina Łodejska.

Podczas wszystkich spotkań i szkoleń zapewniony został uczestnikom poczęstunek i materiały dydaktyczne.