Aktywnie spędzam czas!

wpis w: DCW | 0

Młodzież z województwa świętokrzyskiego w ramach projektu „Aktywne postawy młodzieży” zaangażowała się w szereg działań w obszarach: kultura, historia, media i zdrowie w okresie wrzesień-listopad 2017 r.

Uczestnicy wyjazdowego szkolenia „Aktywnie, pomocnie, zdrowo” w ramach opracowanego programu skierowanego do młodzieży, który określał działania o charakterze profilaktycznym, propozycje kształcenia w zakresie nabycia umiejętności społecznych oraz form spędzania czasu wolnego podjęli się zorganizowania różnych działań.

W ramach obszaru „zdrowie” odbył się pieszy rajd, w którym wzięła udział młodzież ze świetlic środowiskowych, uczniowie oraz wolontariusze. Wybrany został szlak czerwony prowadzący z Kielc do Chęcin. Młodzi na szlaku zdobyli Górę Zelejową, zwiedzili Jaskinię Raj oraz poznali chęcińskie zabytki. Rajd zakończył się ciepłym poczęstunkiem.

W dniu 6 listopada 2017 roku uczestnicy projektu zorganizowali w Kielcach Grę Miejską pn. „Pomniki Historii”. Wzięło w niej udział 5 zespołów złożonych z młodych i opiekunów ze świetlic środowiskowych i szkół. Uczestnicy gry mieli za zadanie znaleźć 20 pomników i tablic pamiątkowych, przy których czekały na nich zadania historyczne. Dało się wyczuć ducha rywalizacji, ale nie zabrakło także wiedzy. Podsumowanie gry odbyło się w kieleckiej pizzerii, gdzie zostały wręczone nagrody. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Katolickich w Kielcach.

Młodzi pasjonaci dziennikarstwa udali się na wizytę do siedziby jednej z kieleckich rozgłośni radiowych. Mieli okazję zobaczyć jak wygląda praca radiowca.

W ramach działań projektowych została przygotowana broszura zachęcająca młodzież do podejmowana aktywności, szczególnie działań wolontaryjnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Paulina