Brzezińskie Pola Nadziei

wpis w: DCW | 0

W sobotnie południe 26 września 2020 roku przy Świetlicy Wiejskiej „Przy fontannie” w Brzezinach odbyło się wspólne sadzenie „Pól Nadziei”. Jest to międzynarodowa kampania wspierająca ruch hospicyjny, której symbolem jest żonkil.

W Brzezinach w akcję sadzenia zaangażowali się członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin oraz Szkolne Koło Caritas pod opieką Aleksandry Głodek. Teren pod żonkile został przygotowany pod kierunkiem Małgorzaty Zegadło. Ideę akcji przybliżył wszystkim Damian Zegadło, koordynator DCW. Tego dnia w Brzezinach posadzono ponad 300 cebulek tych kwiatów.

Nad dobrym wzrostem żonkili czuwał będzie z muralu św. Franciszek z Asyżu, który w Pieśni Słonecznej zapisał: „Pochwalony bądź, Panie mój, przez naszą siostrę śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych; Błogosławieni ci, których [śmierć] zastanie w Twej najświętszej woli, albowiem śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy.” Wizerunek świętego jest dziełem członków SKC z Brzezin.

Brzezińskie Pola Nadziei będą wspierały Hospicjum Caritas im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach.

Dziękujemy za piękną inicjatywę!