Czas szkoleń online

wpis w: DCW | 0

Diecezjalne Centrum Wolontariatu ze względu na obostrzenie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym musiało przeorganizować swoją pracę. Jednym z działań, które nadal są podejmowane ale tymczasowo w innej formie są szkolenia wolontaryjne „I Ty możesz zostać wolontariuszem”.

Szkolenia prowadzone są przez platformy internetowe umożliwiające łączność większej grupy osób. Odbywają się one w ramach projektu „Wolontariat otwiera drzwi”.

Tematyka obejmuje historię i terminologię działalności wolontaryjnej, sylwetkę wolontariusza, różne formy wolontariatu, aspekty prawne i organizacyjne oraz możliwości angażowania się w naszym regionie.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.