Działania PZC w „Polskim Miłosierdziu”

wpis w: Parafialne Zespoły Caritas | 0

Parafialne Zespoły Caritas biorące udział w projekcie „Polskie Miłosierdzie” realizowanym przez Caritas Diecezji Kieleckiej miały szansę spróbować swoich sił w pisaniu wniosków o minigranty na realizację innowacyjnych działań o charakterze dobroczynnym.

W konkursie zostało wybrane 5 właściwie przygotowanych wniosków. Niestety na etapie realizacji jeden PZC musiał zrezygnować z zaplanowanych działań. W ramach tej ofert zostało zrealizowane wspólne działanie Parafialnych Zespołów Caritas Diecezji Kieleckiej w ramach obchodów Światowego Dnia Ubogich. Efekt był niezwykły, gdyż stworzył okazję do nawiązania bezpośredniego kontaktu z osobami bezdomnymi. Wcześniej członkowie PZC wzięli udział w warsztacie otwierającym na postawę miłosierdzia.

Projekt PZC Brzeziny – „Miłosierdzie w duchu lokalnej tradycji – ozdoby bożnoarodzeniowe”

Integracja, współpraca międzypokoleniowa, kultywowanie tradycji lokalnych a przede wszystkim miłosierdzie – tak można podsumować warsztaty rękodzieła, które odbyły się dziś w Świetlicy „Przy fontannie” w Brzezinach. Zorganizowane zostały przez Parafialny Zespół Caritas i połączyły trzy pokolenia, które wspólnie wykonały przepiękne ozdoby świąteczne. W warsztatach uczestniczyły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich w Brzezinach, Kowali i Nidzie, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Brzezinach, Szkolne Koło Caritas w Brzezinach i Parafialny Zespół Caritas w Brzezinach. Oryginalne, własnoręcznie wykonane ozdoby wraz z życzeniami świątecznymi zostały przekazane w grudniu osobom obłożnie chorym z Parafii Brzeziny.

Projekt PZC Słomniki – „Św. Siostra Faustyna, św. Jan Paweł II i św. Brat Albert Chmielowski – świadkowie miłosierdzia”

Uczestnikami projektu byli wolontariusze SKC w Słomnikach oraz osoby dorosłe pozostające pod opieką GOPS oraz Caritas. Celem była integracja międzypokoleniowa oraz uwrażliwienie młodych ludzi na pomoc bliźniemu, który jest w potrzebie z różnorakich powodów. W ramach projektu została zorganizowana pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz do Sanktuarium św. Jana Pawła II. Osoby uczestniczące w pielgrzymce zarówno starsze jak i młodzież, zwiedziły oba sanktuaria i zapoznały się z ich historią. Jest to źródło Miłosierdzia Bożego, ponieważ w tym miejscu papież Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu . Drugim działaniem było spotkanie w Słomnikach, które uświetnił Albertyn Brat Pio – dyrektor DPS dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Ojcowie wraz ze swoimi podopiecznymi. Opowiedział o założycielu Zakonu Albertynów – św. Albercie Chmielowskim, o swoim powołaniu i swojej codziennej pracy. Chłopcy z którymi przyjechał zaprezentowali swoje umiejętności wokalne.

Projekt PZC Św. Wojciech w Kielcach – „Otwórz książkę, a lepiej poznasz siebie i świat”

Celem projektu było integrowanie osób w każdym wieku życia, minimalizowanie uczucia samotności i izolacji przez najbliższych oraz mądre i twórcze wykorzystanie czasu wolnego. W tym celu PZC otworzył bibliotekę parafialną. Miejsce nie stworzono tylko po to, by czytelnik jedynie wypożyczył książkę i wyszedł, ale w pomieszczeniach przygotowano miejsce na kącik do czytania, stolik kawowy oraz strefę wyciszenia. Dzięki temu PZC w bibliotece parafialnej mógł zacząć organizować indywidualne spotkania z osobami potrzebującymi, spotkania czytelników, wydarzenia okazjonalne i tematyczne, spotkania z ciekawymi osobami oraz formację duchową i intelektualną wolontariuszy. Poznanie siebie, swojej ludzkiej godności i powołania dziecka Bożego wyzwala z wszelkich kajdan niewoli. Projekt zakładał pomoc w stawaniu się coraz szczęśliwszymi, wolnym, radosnym i miłującym dzieckiem Boga.

Projekt PZC św. Maksymilian w Kielcach – „Spotkanie integracyjne Andrzejkowo-Mikołajkowe dla osób potrzebujących i samotnych”

Dnia 4 grudnia 2018 r. Parafialny Zespół Caritas parafii pw. św. Maksymiliana w Kielcach zorganizował spotkanie integracyjne Andrzejkowo – Mikołajkowe dla osób potrzebujących i samotnych z parafii. W spotkaniu wzięło udział 22 osoby, które były zaproszone na to spotkanie przez Wolontariuszy. Zorganizowano dla nich pomoc w dotarciu na miejsce. Spotkanie rozpoczęło się projekcją filmu „Biskup Niezłomny” o biskupie Czesławie Kaczmarku. Następnie odbył się wspólny posiłek i śpiew pieśni religijnych i patriotycznych. Spotkanie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze. Na zakończenie otrzymali upominki mikołajkowe i zostali rozwiezieni i odprowadzeni do domów. Projekt zakładał także odwiedziny w domach osób potrzebujących oraz rozmowy na temat najpilniejszych potrzeb.

Dokonanie projektowe były zaprezentowane na Świętokrzyskiej Gali Wolontariatu w Kielcach w dniu 5 grudnia 2018 roku na wystawie fotografii.

Projekt współfinansowany ze środków Caritas Polska w ramach Programu „100 projektów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski”