Ekologia bliżej nas

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0
Projekt „Patrzymy w Niebo!” zakłada zrekrutowanie grupy 10 dorosłych wolontariuszy (studentów, nauczycieli, opiekunów SKC, wychowawców kolonijnych, pracowników świetlic itp), którzy staną się edukatorami ekologii integralnej. Dla tej grupy zostaną zorganizowane 2-dniowe warsztaty wyjazdowe poprowadzone przez specjalistów z dziedziny astronomii, zanieczyszczenia powietrza, duchowości. W ich trakcie zostaną opracowane konspekty zajęć dla dzieci i młodzieży przybliżające tematykę nieba. Będą obejmowały one następujące obszary: wiedza (ciekawostki dot. nieba), zachwyt (obserwacja gwiazd, słońca, księżyca, chmur), troska (badanie zanieczyszczenia, przykłady ekologicznego życia), pragnienie (poznanie Stwórcy, duchowość). Projekt zakłada przeprowadzenie przez edukatorów zajęć warsztatowych dla min 150 dzieci i młodzieży, których owocem będzie stworzenie map pomysłów pt. „Patrzymy w niebo!” Dzięki interesującym warsztatom w młodych (wolontariuszach i nie tylko) zostanie rozbudzona PASJA NIEBA. Warsztaty będą miały na celu pokazanie poziomu zanieczyszczenia powietrza i przez to propagowanie alternatyw dla używania paliw kopalnych o złej jakości, przestarzałych pieców o małej wydajności. Podczas zajęć promowane będzie zaprzestanie spalania w nich śmieci, a przechodzenie na biopaliwa i fotowoltaikę. Z grupy edukatorów zostanie powołana przy Diecezjalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach sekcja ekologiczna. Jej działania będą długofalowym efektem projektu. Sekcja podejmie nowe działania i inicjatywy w oparciu o wiedzę, doświadczenia projektowe i posiadany sprzęt.
 
Projekt ekologiczny realizowany przez Diecezjalne Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Kieleckiej. Projekt „Ekologia integralna encykliki Laudato si w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowany przez Caritas Polska, został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Caritas Polska.