„Jak zdobywać środki na dobro?” – spotkanie opiekunów SKC

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

Tradycyjnie na początku każdego semestru szkolnego Caritas Diecezji Kieleckiej organizuje konferencję szkoleniową dla opiekunów Szkolnych Kół Caritas. Ostatnie takie spotkanie odbyło się 13 lutego 2019 roku w Centrum Integracji Społecznej w Kielcach. Przybyło na nie 40 nauczycieli pracujących z młodymi wolontariuszami.

Pierwsza część spotkania poświęcona była fundraisingowi. Kwestie merytoryczne i prawne dotyczące tego zagadnienia przybliżył ks. Krzysztof Banasik, z-ca Caritas Diecezji Kieleckiej. Opiekunów SKC szczególnie interesowały kwestie dotyczące organizacji zbiórek publicznych oraz loterii fantowych. O zasadach fundraisingu i kreatywnych metodach działań opowiedział Damian Zegadło, koordynator Diecezjalnego Centrum Wolontariatu. Podsumował także akcje „Szalik z dobroci”. Przed przerwą opiekunowie spotkali się także z Anitą Grzesik, koordynatorem wolontariatu hospicyjnego oraz Renatą Kaczmarczyk i Anną Mazur, koordynatorkami zbiórek żywności.

Drugą część konferencji rozpoczęło omówienie planu pracy dla Szkolnych Kół Caritas Diecezji Kieleckiej w nowym semestrze roku szkolnego 2018/19. Wśród nich pojawiło się m.in. zaproszenie na Diecezjalny Zjazd Szkolnych Kół Caritas, który odbędzie się 24 maja 2019 roku w Piekoszowie.

Ważnym elementem szkolenia było podzielenie się dobrymi praktykami. Zostały zaprezentowane cztery projekty realizowane przez Diecezjalne Centrum Wolontariatu wspólnie ze Szkolnymi Kołami Caritas w 2018 roku. Poszczególni opiekunowie podzielili się swoimi doświadczeniami na temat działań w ramach „Skrzynki Miłosierdzia” (konkurs grantowy Caritas Diecezji Kieleckiej), projektu „Aktywne Postawy Młodzieży” (współfinansowany ze środków MRPiPS), projektu „Wesprzyj Patriotę – Bądź Patriotą” (współfinansowany przez Caritas Polska) oraz projektu „Twórczy remanent” (realizowany z Fundacją VIVE Serce Dzieciom).

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim opiekunom SKC, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas na promowanie i organizowanie wolontariatu wśród dzieci i młodzieży.

Osoby chętne do założenia Szkolnych Kół Caritas zachęcamy do zainteresowania się informacjami na ten temat na naszych stronach: http://wolontariat.kielce.caritas.pl/szkolne-kola-caritas/