“Jedźmy w imię Boga”

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

Szkolne Koło Caritas działające przy Szkole Podstawowej w Sukowie włączyło się do akcji uCZYNek WIARY. Na czym ona polega? Jej założeniem jest wyposażenie tubylczych katechistów z Afryki w rowery, co ma ułatwić im sprawniejsze i częstsze docieranie do ludzi z nauką wiary chrześcijańskiej. 15 listopada 2019 roku odbył się w murach naszej placówki okolicznościowy kiermasz pod hasłem “Jedźmy w imię Boga”. Wolontariusze od rana sprzedawali ciasta oraz różne gadżety. Całkowity dochód w kwocie 611 złotych został przekazany do MIVA Polska w Warszawie.

Dziękujemy wszystkim za okazane serce.