„Jestem, chcę, wspieram” – projekt SKC Łosień

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

Wiosną 2018 roku Koło Caritas działające przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu rozpoczęło realizację projektu pod wiele mówiącą nazwą „Jestem, chcę, wspieram”. Tym razem wolontariusze postanowili położyć nacisk na rzetelne przeszkolenie zarówno opiekunów, jak i uczniów w zakresie prawnych aspektów działalności wolontaryjnej i szeroko rozumianej pomocy innym, a także na promocję działań charytatywnych w środowisku lokalnym.

Odbyły się dwa dwugodzinne spotkania warsztatowe z przedstawicielem Diecezjalnego Centrum Wolontariatu – panem Damianem Zegadło, które w przystępny i  kreatywny sposób przybliżyły uczniom powyższe zagadnienia.

Nie poprzestano jednak  na wiadomościach teoretycznych. W maju i wrześniu odbyły się trzy wizyty studyjne w Kieleckim Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty i w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, podczas  których wolontariusze poznali bliżej potrzeby podopiecznych tych placówek, zaznajomili się ze sposobami  i metodami praktycznej pomocy. Wolontariusze mieli możliwość zwiedzić: gabinety fizykoterapii, salę ćwiczeń grupowych, salę ćwiczeń indywidualnych, lokale aktywizujące, pokoje mieszkalne przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także zaplecze socjalne. Rozmowy ze specjalistami różnych zawodów, a także samymi podopiecznymi były niezwykłym doświadczeniem, które zmusiło młodzież do refleksji na temat swej przyszłości i lekcją empatii wobec ludzi starszych i schorowany. Uczniowie czynnie pomagali również podczas obchodów 25-lecia działalności Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. Wolontariuszki wspierały duchowo podopiecznych ośrodka, jak również wcieliły się w rolę hostess, które pomagały w sprawnej organizacji tego wydarzenia. Dziewczęta z radością i wielkim zaangażowaniem niosły pomoc, poświęcając swój wolny czas. Współpraca z Domem dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie stała się obowiązkowym punktem w planie działań Szkolnego Klubu Caritas w Łosieniu.

Priorytetowym założeniem projektu „Jestem, chcę , wspieram” była także integracja sąsiadujących zespołów wolontariackich, którą umożliwiła organizacja  I Gminnego Forum Wolontariatu. Wolontariusze z terenu gminy zgromadzili się, aby opowiedzieć o swych działaniach, wymienić się przemyśleniami i doświadczeniami, ale przede wszystkim lepiej się poznać i móc zaplanować działania charytatywne na szerszą skalę. Reprezentanci szkół z Brynicy, Szczukowskich Górek, Jaworzni, Rykoszyna i Łosienia mieli okazję porozmawiać o swej działalności dobroczynnej także z zaproszonymi gośćmi: koordynatorem Diecezjalnego Centrum Wolontariatu – panem Damianem Zegadło, koordynatorką akcji Pola Nadziei – panią Anitą Grzesik, wójtem Gminy Piekoszów – panem Zbigniewem Piątkiem. Po części oficjalnej nastąpiła część integracyjna. Zabawy, tańce, tworzenie plakatów tematycznych pozwoliły uczniom wykazać się kreatywnością, talentami artystycznymi, wytrzymałością fizyczną i dały możliwość nawiązania szczerych przyjaźni.

W celu upublicznienia i uwidocznienia działalności Szkolnego klubu Caritas w Łosieniu część funduszy z projektu przeznaczono na zakup koszulek z logiem placówki, które promują akcje wolontaryjne koła i  ideę miłosierdzia w środowisku lokalnym.

SKC w Łosieniu składa serdeczne podziękowania za możliwość udziału w tak pięknym projekcie. To kolejny krok na naszej drodze do ulepszania tego świata; to piękna lekcja dla uczniów, że nikt nie jest sam , a razem możemy więcej.