Konkurs na MINI GRANTY EDYCJA 2021 rozstrzygnięty

wpis w: DCW | 0

02.09.2021 r. Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach i Diecezjalnego Centrum Wolontariatu Caritas Kieleckiej dokonała wyboru laureatów Konkursu na Mini Granty Edycja 2021. Kapituła Konkursu dokonała oceny prac zgodnie z jego Regulaminem i zdecydowała, że Mini Granty w wysokości tysiąca złotych otrzymuje 6 Zespołów Korpusu Solidarności.

Mini Granty w wysokości 1000 zł otrzymały zespoły na czele z liderem:

  1. Damian Zegadło
  2. David Kitssa
  3. Beata Chudzicka
  4. Oleksandra Shkoda
  5. Dawid Glac
  6. Szymon Surma

W związku z posiadanymi środkami Kapituła Konkursu zdecydowała o ogłoszeniu Konkursu Uzupełniającego ,,Mini Granty Edycja 2021” w celu wyłonienia dodatkowych dwóch Mini Grantów.

Nabór uzupełniający potrwa do 9.09.2021 r.

Uroczyste wręczenie Mini Grantów odbędzie się 13 września 2021 r. o godzinie 15 w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach.

Mini Granty dofinansowane są przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030.