KONKURSY NA BONY EDUKACYJNE I MINI GRANTY ROZSTRZYGNIĘTE!

wpis w: DCW | 0

04.05.2022 r. Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli Regionalnego Centrum Wolontariatu i Diecezjalnego Centrum Wolontariatu dokonała wyboru laureatów Konkursów na Bony Edukacyjne Edycja 2022 i Mini Granty Edycja 2022.

Kapituła Konkursu dokonała oceny prac zgodnie z jego Regulaminem i zdecydowała, że Bony Edukacyjne Edycja 2022 w wysokości tysiąca złotych otrzymuje 5 Wolontariuszy Korpusu Solidarności:

Honorata Mieszczankowska 23 punkty

Alevtina Dovhaliuk 23 punkty

Oleksandra Kharlambova 23 punkty

Nuraina Malikova 20 punktów

Moldir Kabibava 19 punktów

 

Kapituła Konkursu dokonała oceny prac zgodnie z jego Regulaminem i zdecydowała, że Mini

Grant w wysokości tysiąca złotych otrzymuje 7 Zespołów Korpusu Solidarności.

 

Mini Granty w wysokości 1000 zł otrzymały zespoły na czele z :

Iwoną Cieślak 24 punkty

Nuraina Malikova – 24 punkty

Honorata Mieszczankowska – 24 punkty

Konrad Świstowski – 22 punkty

Iwona Życińska – 25 punktów

Filip Patek- 24 punkty

Justyna Pastuszka – 22 punkty

 

W związku z posiadanymi środkami Kapituła Konkursu zdecydowała o ogłoszeniu Konkursu Uzupełniającego ,,Mini Granty Edycja 2022” w celu wyłonienia dodatkowego Mini Grantów.

Nabór uzupełniający potrwa do 15.05.2022 r.

 

Konkursy na Bony Edukacyjne i Mini Granty   realizowane są w ramach “Korpusu Solidarności” –  Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.