Kurs kierownika wypoczynku

wpis w: DCW | 0

Caritas Diecezji Kieleckiej organizuje „Kurs kierownika wypoczynku”. Jego ukończenie uprawnia do pełnienia funkcji kierownika podczas kolonii, oazy, obozów, zimowisk itp. Kurs odbędzie się dnia 30 maja 2022 roku (poniedziałek) w godzinach 9.00-15.30 w Diecezjalnym Centrum Wolontariatu Caritas, ul. Mała 17/3 w Kielcach.

Zapisy: tel. kom. 664 031 039 lub email: . Uczestnikami kursu mogą osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, udokumentowany trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej (nauczyciele, pracownicy świetlic środowiskowych, wychowawcy w internatach itp.) i niekaralne.