LIDERZY WOLONTARIATU

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

Szkolne Koło Caritas w Łosieniu już po raz drugi stało się laureatem konkursu na małe granty pn. „Skrzynka Miłosierdzia” organizowanego przez Caritas Diecezji Kieleckiej. Z uznaniem komisji spotkał się projekt „Jestem, chcę, wspieram”. Opiekunowie wraz z wolontariuszami zaplanowali działania mające na celu szkolenie się w zakresie szeroko pojętej pomocy, a także integrację sąsiadujących zespołów wolontariackich. W związku z realizacją założeń tego długoterminowego projektu dnia 5 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej im Henryka Sienkiewicza w Łosieniu odbyło się I Gminne Forum Wolontariatu.

Wolontariusze z terenu gminy zgromadzili się, aby opowiedzieć o swych działaniach, wymienić się przemyśleniami i doświadczeniami, ale przede wszystkim lepiej się poznać i móc zaplanować działania wolontariackie na szerszą skalę. Reprezentanci szkół z Brynicy, Szczukowskich Górek, Jaworzni, Rykoszyna i Łosienia mieli okazję porozmawiać o swej działalności dobroczynnej także z zaproszonymi gośćmi: koordynatorem Diecezjalnego Centrum Wolontariatu – panem Damianem Zegadło, koordynatorką akcji Pola Nadziei – panią Anitą Grzesik, wójtem Gminy Piekoszów – panem Zbigniewem Piątkiem.

Część oficjalną zakończył przygotowany przez łosieńskich wolontariuszy poczęstunek, po którym nastąpiła część integracyjna. Zabawy, tańce, tworzenie plakatów tematycznych pozwoliły uczniom wykazać się kreatywnością, talentami artystycznymi, wytrzymałością fizyczną i dały możliwość nawiązania szczerych przyjaźni.

Szkolne Koło Caritas w Łosieniu składa podziękowania opiekunom klubów wolontariackich z ościennych placówek oświatowych, którzy uczestniczyli w I Gminnym Forum Wolontariatu i podzielili się swymi osiągnięciami w pięknej misji, jaką jest pomoc potrzebującym.