Łódź inspiruje!

wpis w: DCW | 0

Jak dobrze się spotkać z drugim człowiekiem. Ta idea przyświecała kolejnej wizycie studyjnej, które Diecezjalne Centrum Wolontariatu zrealizowało w ramach projektu „Wolontariat otwiera drzwi”

W poniedziałek 21 września 2020 r. dziesiątka wolontariuszy wraz z koordynatorem wybrali się do Łodzi. Pierwszym odwiedzonym miejscem było Biuro Wolontariatu Caritas Archidiecezji Łódzkiej, które mieści się przy ul. Piotrkowskiej. Ekipę z Kielc przywitała Paulina Szatan, kierownik biura. Oprócz smakołyków na wolontariuszy czekała prezentacja ciekawych działań podejmowanych przez łódzką Caritas. Na koniec odbyła się ciekawa wymiana pomysłów, w której uczestniczył także ks. Sebastian Krawczyk, z-ca dyrektora miejscowej Caritas.

W przerwie przed kolejnym inspirującym spotkaniem wolontariusze z DCW zwiedzali miasto z przewodnikiem i udali się na syty obiad.

W godzinach popołudniowych grupa z Kielc odwiedziła „Centerko”. Zostali życzliwie przyjęci przez jego pracowników: Mariusza Kołodziejskiego i Olę Łuczak. Łódzkie Regionalne Centrum Wolontariatu zaskoczyło gości ciekawymi projektami szczególnie w obszarze kultury. Wszystkich pozytywnie zaskoczyła przestrzeń biurowo-szkoleniowa, z której mogą korzystać wolontariusze w tym miejscu.

Z głowami pełnymi informacji i nowych pomysłów wolontariusze Diecezjalnego Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Kieleckiej wrócili do domów. Zobaczymy jakie efekty przyniesie wyjazd.

Działanie zrealizowane w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.