Lubelskie tajniki wolontariatu

wpis w: DCW | 0

W dniu 12 grudnia 2019 r. odbyła się pierwsza wizyta studyjna wolontariuszy, w ramach projektu „Wolontariat Otwiera Drzwi”  jest to zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

W ramach wizyty młodzi odwiedzili Centrum Wolontariatu przy Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie. Najpierw zostali oprowadzeni przez zastępcę Dyrektora, Księdza Pawła Tomaszewskiego po siedzibie i mogli zobaczyć jak funkcjonuje Dzienny Dom dla Bezdomnych oraz na czym polega całoroczny kiermasz. Mieli także możliwość porozmawiania z pracownikami Caritas. Przy wspólnej kawie i herbacie ks. Paweł opowiadał o tym jak pozyskują nowych wolontariuszy, jakie akcje prowadzą, a także jak aktywnie działają Szkolne Koła Caritas.

Mogliśmy porównać jak funkcjonuje wolontariat w innej diecezji i zaczerpnąć inspiracji. Następnie młodzi udali się na obiad, a po nim przewidziano, krótkie zwiedzanie Starego Miasta zakończone wizytą w Regionalnym Centrum Cebularza, gdzie mogli własnoręcznie wykonać małe cebularze i zabrać je do domu.

Wyjazd stworzył możliwość zapoznania się z działaniami innych wolontariuszy oraz pomógł zintegrować grupę.