Młodzi debatują

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

W ramach projektu „Aktywna Młodzież” w dniach 04.12.2019 r oraz 06.12.2019 r. w Zespole Szkół Informatycznych oraz w Zespole Szkół Mechanicznych odbyły się debaty oksfordzkie na temat aktywności społecznej.

Debata jest sztuką prowadzenia dyskusji, wypowiadania się i pokonania argumentów przeciwnika. Pochodzi z Wielkiej Brytanii, ale teraz jest już popularna na całym świecie, zwłaszcza w świecie polityki. Często spotykana jest także na uczelniach. Wyróżnia się dość sztywną strukturą i dzięki niej zapewnia porządek w wymianie myśli między debatującymi. Gwarantuje sprawiedliwy podział czasu pomiędzy debatujące strony i umożliwia ocenę merytoryczną argumentów.

Przedmiotem pierwszej debaty była teza: „Bezinteresowna pomoc jest potrzebna”. Jeden zespół bronił tezy (propozycja), a kolejna czwórka usiłowała ją obalić (opozycja). Każdy członek zespołu odgrywał inną, uzgodnioną rolę: pierwszy przedstawił stanowisko grupy, drugi argumentował, trzeci poddawał krytyce punkt widzenia drużyny przeciwnej, czwarty podsumował argumenty opozycji i propozycji. Przedstawiciele grup naprzemiennie występowali ze swoimi przemówieniami. W debacie brali udział także marszałek, sędziowie, sekretarz pilnujący czasu przemówień .

Natomiast przedmiotem drugiej debaty była teza: ”Pomaganie bezdomnym jeszcze bardziej dzieli społeczeństwo”. W obu debatach założeniem było zobaczenie różnorodności zdań, punktów widzenia oraz sposobów realizacji.

Projekt „Aktywna Młodzież” jest realizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej i współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.