Młodzi wolontariusze Caritas z wizytą studyjną w gminie Solec- Zdrój

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

wolontariat kielceWolontariusze Szkolnych Kół Caritas Diecezji Kieleckiej uczestniczący w projekcie “Aktywne postawy młodzieży” w dniu 7 sierpnia 2018 r. odwiedzili gminę Solec – Zdrój. Młodzieży towarzyszyli zastępca dyrektora Caritas Kieleckiej ks. Krzysztof Banasik oraz opiekun SKC w Chmielniku ks. Mariusz Rozin. Pierwszym punktem wizyty było spotkanie w Urzędzie Gminy z p. wójtem Adamem Pałysem. Przybliżył on informacje dotyczące gminy, jej historię, zasady funkcjonowania, zasoby, opisał jej uzdrowiskowy charakter z najlepszymi wodami siarczkowymi w Europie. Wolontariusze pytali o sposób wyborów do samorządu oraz o relacje z organizacjami pozarządowymi. Pan wójt podkreślił prężne funkcjonowanie lokalnych stowarzyszeń oraz dobrą współpracę z Caritas Kielecką, co przejawia się realizacją programu pomocy żywnościowej dla najuboższych oraz funkcjonowaniem placówki Caritas w budynku po byłej szkole podstawowej w Świniarach.

Kolejną część wyjazdu stanowiła właśnie wizyta w Zespole Placówek Caritas w Świniarach. Uczestnicy projektu zapoznali się z zakresem działalności i różnymi formami pomocy udzielanymi w tym miejscu osobom starszym, chorym i bezdomnym. Łącznie kompleksowym wsparciem objętym jest tam blisko 100 osób. Debatowano nad możliwościami rozwoju wolontariatu w tej placówce. Młodzi odwiedzili jeszcze zabytkowy kościół w Świniarach z wyjątkową drewnianą architekturą i cennym XVII- wiecznym wystrojem.

Grupa odwiedziła jeszcze Baseny Mineralne w Solcu – Zdroju. To miejsce rekreacji chętnie odwiedzane przez gości z Polski i zagranicy, także dzięki świadczonym w tej uzdrowiskowej miejscowości usługom zdrowotnym z zakresu balneologii i fizykoterapii.

W drodze powrotnej wolontariusze dzielili się spostrzeżeniami, że niewielka świętokrzyska gmina kryje w sobie wiele bogactw, którymi są nie tylko cenne źródła siarczkowe, ale też jej ciekawa historia, kultura, a przede wszystkim ludzie o wrażliwych sercach.

Projekt “Aktywne postawy młodzieży” realizowany jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej i współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.