Młodzież Caritas szkoliła się w Kaczynie

wpis w: DCW | 0

Ośrodek Eko-Wypoczynek w Kaczynie koło Daleszyc w dniach 19-20 października 2018 r. gościł młodych wolontariuszy Caritas Diecezji Kieleckiej. Wzięli oni udział w szkoleniu „Aktywne postawy młodzieży”. Dwudniowe zajęcia przeprowadzone zostały w formie warsztatowej, wykorzystując edukację pozaformalną. Tematykę profilaktyczną przybliżyła młodym Paulina Łodejska, pracownik socjalny. W trakcie zajęć mieli oni za zadanie odnieść się do kontrowersyjnych tez, które dotyczą życia współczesnego człowieka. Warsztat kulturalny poprowadziła Paulina Pietryka, pedagog i animator zabaw. Pojawiły się zajęcia muzyczne, taneczne i artystyczne.

Dalszą część szkolenia uczestnicy spędzili pod okiem Damiana Zegadło, koordynatora Diecezjalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Podczas warsztatów zgłębiali tajniki komunikacji interpersonalnej oraz podejmowania funkcji lidera. Stanęli także przed kamerą i mieli za zadanie przeprowadzić ze sobą wywiad. Warsztat medialny okazał się bardzo potrzebny, żeby sprawdzić swoje umiejętności autoprezentacji i formułowania poprawnych wypowiedzi. Część szkolenia poświęcona była również tematyce historycznej. Dzięki kreatywnej grze młodzi zaangażowali się w działania, które przybliżyły im wiedzę z czasów II wojny światowej.

Szkolenie zakończyło się prezentacją Diecezjalnego Centrum Wolontariatu, miejsca formacji wolontariuszy, prezentacją „ścieżki rozwoju” wolontariusza i możliwości wsparcia wolontariusza przez specjalistów (np. pomoc psychologa, trenera, doradcy zawodowego).

Spotkanie w Kaczynie było kolejnym elementem działań projektowych „Aktywne postawy młodzieży” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.