Młodzież podnosi swoje kwalifikacje

wpis w: DCW | 0

Wolontariusze Diecezjalnego Centrum Wolontariatu poszerzają swoje kwalifikacje. Dzięki projektowi „Wolontariat otwiera drzwi” możliwe jest organizowanie szkoleń specjalistycznych, dzięki którym będzie można lepiej zaangażować się w działania wolontaryjne.

W okresie od  19 listopada – 10 grudnia 2019 roku odbył się kurs pierwszej pomocy, które poprowadził ratownik z Świętokrzyskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grzegorz Sztabowski. Wzięło w nim udział 17 wolontariuszy, którzy angażują się w różne obszary pomocy.

W pracy wolontariackiej niezbędnym jest aby znać zasady udzielania pierwszej pomocy, ze względu na różnorodne środowiska, w których wolontariusze mogą wykonywać swoją pracę. Kurs ten obejmował tematykę związaną z podstawowym zakresem wiedzy teoretycznej, jak również praktyczniej. Uczestnicy mieli możliwość na własnej skórze sprawdzić swoje możliwości i zdobyć kolejne doświadczenie płynące z ćwiczeń praktycznych. Były to m.in. sceny, w których jedna osoba była osobą poszkodowaną, natomiast druga prowadziła akcję ratowniczą. Zakres obejmował podstawowe funkcje życiowe, tj. zasłabnięcie, ale również bardziej złożone typu złamania, oparzenia. Ciekawym doświadczeniem była symulacja prowadzenia akcji ratowniczej w nagłych wypadkach.

Kurs podniósł wszystkim uczestnikom kompetencje, które mogą wykorzystywać w pracy wolontariackiej, jak również zawodowej. Jest potrzeba organizowania takich ćwiczeń, zwłaszcza wśród osób młodych.

Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Wolontariat otwiera drzwi” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.