Nasz wolontariusz doceniony!

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

Małopolski Carolus to tytuł przyznawany uczniom ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy wzorując się na osobie Jana Pawła II – człowieka wielu pasji – z zaangażowaniem rozwijają swoje zdolności, talenty i zainteresowania. To małopolskie wyróżnienie otrzymują uczniowie jako nagrodę za systematyczną pracę w różnych dziedzinach. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Metropolita Krakowski, Małopolski Kurator Oświaty, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Celem przyznania tytułu Małopolski Carolus jest nagradzanie wybitnych osobowości uczniowskich, którzy w danej dziedzinie osiągają sukcesy, promowanie wśród uczniów aktywnych postaw, propagowanie poszukiwania i odkrywania własnych talentów, rozwijanie twórczej aktywności uczniów. Tytuł ten przyznawany jest w pięciu dziedzinach. Laureat tytułu Małopolski Carolus otrzymuje statuetkę, dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł.

Miło nam poinformować, że w dziedzinie motu proprio (z własnej inicjatywy) czyli kategorii wolontariatu laureatem konkursu Małopolski Carolus został Sebastian Kolawa wolontariusz Szkolnego Koła Caritas w Poskwitowie. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 24 czerwca 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie. W uroczystości wzięli udział: Iwona Gibas z zarządu województwa, Halina Cimer, małopolski wicekurator oświaty, prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda, przewodniczący sejmiku województwa małopolskiego, Rafał Stuglik, przewodniczący komisji kultury sejmiku, Edyta Stradomska, przewodnicząca kapituły konkursu, p.o. dyrektora delegatury kuratorium oświaty w Wadowicach, Monika Gubała, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UWMW, Łukasz Cieślik, dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ks. Andrzej Kielian, dyrektor wydziału katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Gratulujemy Sebastianowi tak prestiżowej nagrody i życzymy wytrwałości w dalszym rozwijaniu swoich pasji.

Renata Jagiełka
opiekun SKC