Nasza Wolontariuszka nagrodzona w Belwederze!

wpis w: DCW | 0

Przedstawiciele Caritas Diecezji Kieleckiej ks. Krzysztof Banasik – zastępca dyrektora i Monika Wilk – koordynator Diecezjalnego Centrum Wolontariatu w dniach 23-24 czerwca wzięli  udział w IV Forum Wolontariatu w ramach Korpusu Solidarności w warszawskim Belwederze.

Forum Wolontariatu obfitowało w warsztaty, wizyty studyjne debaty, było też okazją do spotkania i integracji środowiska wolontariuszy z całej Polski. Drugiego dnia Forum, 24 czerwca, odbyła się uroczysta Gala wręczenia Nagród Wolontariatu Korpusu Solidarności. Współorganizatorami wydarzenia była Kancelaria Prezydenta RP i Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wśród laureatów znalazła się nasza wieloletnia wolontariuszka Marta Gawron, której za rok 2021 kapituła przyznała II nagrodę.

Gośćmi Honorowymi Forum byli prof. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego; Anita Czerwińska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej,  Piotr Mazurek – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej.

Zebranych gości w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy przywitał Jacek Siewiera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Odczytał on list skierowany przez Prezydenta do wszystkich uczestników IV Forum Wolontariatu. Prezydent przekazał w nim słowa uznania za bezinteresowne zaangażowanie, wykraczające daleko poza najbliższe więzi rodzinne czy przyjacielskie. Pogratulował również wszystkim nagrodzonym w konkursach na Wolontariusza i Koordynatora Wolontariatu Roku Korpusu Solidarności.

Konkurs Nagrody Wolontariatu Korpusu Solidarności promuje wartościowe postawy społeczne, ukazuje różnorodność wolontariatu, podkreśla dokonania wolontariuszy. Jego celem jest docenienie ochotników, zwrócenie uwagi na ważną rolę, jaką pełnią wspierając organizacje pozarządowe i instytucje publiczne. Jesteśmy bardzo dumni, że to zaszczytne wyróżnienie otrzymała Marta Gawron. Wyrażamy wdzięczność za jej zaangażowanie w różnych obszarach wolontariatu, które z biegiem lat nie słabnie, a tylko się wzmacnia.