Niebo obejrzane

wpis w: DCW | 0

W dniach 18-19 września odbyło się szkolenie dla edukatorów ekologicznych „Patrzymy w niebo” w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki ‘Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”. Uczestnicy spotkania zjechali się z różnych zakątków diecezji do Kaczyna koło Kielc, by tam dowiedzieć się, jak inspirować młodych do działań ekologicznych. Reprezentowali różne placówki: szkoły, świetlice, ogniska wychowawcze itd.

Spotkanie rozpoczęło się od obiadu i zaraz po nim nastąpił pierwszy panel prowadzony przez Kaspra Jakubowskiego, prezesa fundacji „Dzieci w Naturę”, który przybliżył zebranym encyklikę „Laudato Si”, na której opiera się projekt. Nie był to jednak wykład, a prezentacja przeplatana przykładami i zdjęciami z życia prowadzącego. Sami uczestnicy mogli również usystematyzować zasłyszaną wiedzę podczas pracy w grupach polegającej na znajdowaniu różnych możliwości wprowadzenia ekologii do swoich środowisk. Po szybkiej kolacji powitaliśmy kolejnego gościa, Marcina Drabika, pracownika dydaktycznego i naukowego Wydziału Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pokazał on uczestnikom każdy element, z którego składa się teleskop, w jaki sposób go złożyć. Po wyczerpującej części teoretycznej, w końcu mogliśmy spojrzeć w niebo. Niestety, w tym dniu, pomimo przejrzystego nieba, nie można było oglądać księżyca, ze względu na jego nów. Natomiast, z pasją można było spoglądać na planety, które z Ziemi gołym okiem wyglądają na gwiazdy, ale przez teleskop już dostrzegamy ich pierścienie, krążące wokół nich skały… Oglądaliśmy także gwiazdy oraz dowiedzieliśmy się, że na niektóre zjawiska astronomiczne musimy czekać setki tysięcy lat. Oglądanie nieba skończyło się bardzo późno, ale ci wytrwalsi dali radę pomóc w składaniu teleskopu, a nawet wziąć udział w grach integracyjnych.

Sobotni poranek rozpoczęła Msza Święta w pobliskim, kaczyńskim kościele. Po śniadaniu szybko przeszliśmy do kolejnej części – ćwiczeń duchowych, które poprowadził ks. Krzysztof Banasik, zastępca dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej. Były one dosyć nietypowe, bo zamiast konferencji – oglądaliśmy film „Cuda z nieba”, tematycznie związany z naszymi warsztatami. Zaraz po nim przeszliśmy do czynów. W module prowadzonym przez Damiana Zegadło, koordynatora Diecezjalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach, uczestnicy pisali konspekty zajęć ekologicznych wykorzystujących zdobytą przez edukatorów wiedzę oraz z dostosowaniem do wieku uczestników. Ostatecznie powstały konspekty zajęć dla najmłodszych dzieci, tych w szkole podstawowej i średniej oraz dla młodzieży, studentów i dorosłych. Obiadem zakończył się intensywny czas spędzony w Kaczynie.

W czasie warsztatów uczestnicy mogli korzystać z teleskopu, miernika jakości powietrza, mapy nieba oraz wiedzy i doświadczenia prowadzących. Celem szkolenia było przygotowanie tych osób do przeprowadzenia zajęć w miejscach, gdzie pracują, by rozwijać w młodych ludziach świadomość ekologii, życia w zgodzie z naturą, ale też dostrzegania duchowego aspektu zdrowego życia. W czasie tych zajęć będą mogli korzystać ze sprzętu, z którego uczyli się korzystać podczas szkolenia.

Dorota Rogula