Nowe SKC przeszkolone

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

W dniu 4 października 2017 roku na wniosek dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej zostało powołane nowe Szkolne Koło Caritas. Jego opiekunem została pani Katarzyna Erbel, a asystentem kościelnym ks. Marcin Bączek. 9 listopada w szkole w Kazimierzy Wielkiej odbyły się warsztaty nt. wolontariatu dla członków SKC. Poprowadził je ks. Krzysztof Banasik, z-ca Caritas Diecezji Kieleckiej.

W dniu 26 października 2017 roku na wniosek dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Eugeniusza de Mazenoda w Jeziorku zostało powołane Szkolne Koło Caritas. Jego opiekunem została pani Ewelina Kozłowska, a asystentem kościelnym ks. Marian Jakubowski. Szkolenie dla młodych wolontariuszy w dniu 23 listopada poprowadził Damian Zegadło, koordynator Diecezjalnego Centrum Wolontariatu.

Życzymy nowym wolontariuszom zapału do działania!