O rozwoju wolontariatu – spotkanie w Jędrzejowie

wpis w: DCW | 0

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządowych z powiatu jędrzejowskiego

na spotkanie dotyczące utworzenia lokalnej koalicji na rzecz wolontariatu.

Tematyka:

– aspekty prawne wolontariatu

– jak pracować z wolontariuszami

– jak przygotować organizację do współpracy z wolontariuszami

– specyfika wolontariatu długoterminowego

– czym jest i jak działa Korpus Solidarności

– inicjatywa powstania lokalnego centrum wolontariatu

Data: 15 października 2021, godz. 10- 14.

Miejsce: Świętokrzyski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, Jędrzejów, ul. dr. Jana Karczewskiego 9

Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 „Korpus Solidarności” finansowany z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.