O rozwoju wolontariatu w regionie – rozmawiano w Jędrzejowie

wpis w: DCW | 0

Diecezjalne Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Kieleckiej zorganizowało w dniu 15  października 2021 r. spotkanie dotyczące idei utworzenia lokalnej koalicji na rzecz wolontariatu na terenie powiatu jędrzejowskiego. Wydarzenie miało miejsce w Świętokrzyskim Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej w Jędrzejowie. Wzięło w nim udział 9 osób z różnych organizacji pozarządowych.

Spotkanie poprowadzili ks. Krzysztof Banasik, z-ca dyrektora Caritas i Monika Wilk, koordynator Diecezjalnego Centrum Wolontariatu. Tematyka spotkania dotyczyła takich tematów jak:

  • aspekty prawne wolontariatu
  • jak pracować z wolontariuszami
  • jak przygotować organizację do współpracy z wolontariuszami
  • specyfika wolontariatu długoterminowego
  • czym jest i jak działa Korpus Solidarności
  • inicjatywa powstania lokalnego centrum wolontariatu

Spotkanie miało na celu omówienie idei zawiązania koalicji na rzecz wolontariatu, która będzie skupiać przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządowych. Debatowano o potrzebie utworzenia w powiecie jędrzejowskim miejsca, które będzie prowadzić szkolenia wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, pomagać w pośrednictwie pracy wolontarystycznej, integrować środowisko wolontariuszy, prowadzić poradnictwo zakresie wolontariatu.

Spotkanie odbyło się w ramach “Korpusu Solidarności” – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030, który finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.