Ogólnopolska Akcja „Tak, POMAGAM” Miechów

wpis w: Parafialne Zespoły Caritas | 0

W dniach 6 i 7 grudnia 2019 roku w całej Polsce została przeprowadzona zbiórka żywności zorganizowana przez Caritas Polska. W działania włączył się także Parafialny Zespół Caritas w Miechowie, organizując zbiórkę w supermarketach i sieciach handlowych w naszym mieście. Wolontariusze w charakterystycznych czerwonych koszulkach zbierali artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwe w przechowywaniu.

Ze zgromadzonych artykułów placówka PZ Caritas przygotuje świąteczne paczki dla najuboższych rodzin, osób samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych, chorych i bezrobotnych.

Każdorazowo w akcji zbierania żywności uczestniczą dzieci i młodzież ze szkół Gminy Miechów:

– Szkoła Podstawowa Nr 1

– Szkoła Podstawowa Nr 2

– Zespół Szkół Nr 2 w Miechowie

– LO w Miechowie

– Szkoła Podstawowa Bukowska Wola

– Szkoła Podstawowa Pojałowice

– Szkoła Podstawowa Jaksice

– Szkoła Podstawowa Pstroszyce oraz Pracownicy z różnych instytucji.

W sumie w akcji pomagało 160 Wolontariuszy i 25 opiekunów.

Koordynatorem całej akcji w PZ Caritas Miechów była Pani Urszula Roszkowska.

Pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy potrafią podzielić się żywnością z potrzebującymi – to ważny dar serca, dzięki któremu wiele osób potrzebujących przeżyło te Święta radośniej.