Opiekunowie Szkolnych Kół Caritas w Przystanku Historia

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

W Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej Przystanek Historia w Kielcach w dniu 17 września 2018 roku Caritas Diecezji Kieleckiej zorganizowała konferencję szkoleniową dla opiekunów Szkolnych Kół Caritas. Wzięło w nim udział 50 nauczycieli ze szkół podstawowych i średnich. Zagadnienia związane były m.in. ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości. Zebranych przywitał ks. Krzysztof Banasik, z-ca dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej. Pierwszą część poprowadzili pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej. Zadania instytucji przybliżyła p. Dorota Koczwańska-Kalita, naczelnik Delegatury IPN w Kielcach. Ofertę współpracy i grę „Śledztwo Katyńskie” zaprezentowała p. Edyta Krężołek.Po przerwie p. Damian Zegadło, koordynator Diecezjalnego Centrum Wolontariatu zaprezentował propozycje działań patriotycznych dla wolontariuszy. Później omówiony został harmonogram pracy Szkolnych Kół Caritas w I semestrze 2018 roku.

W diecezji kieleckiej funkcjonuje ponad 80 Szkolnych Kół Caritas. Uczniowie formowani są w duchu chrześcijańskiego miłosierdzia i podejmują działania wolontaryjne w środowisku szkoły, parafii i diecezji. Zachęcamy do angażowania uczniów w działalność  Szkolnych Kół Caritas i do wolontariatu indywidualnego koordynowanego przez Diecezjalne Centrum Wolontariatu.