Otwarcie nowej siedziby DCW

wpis w: DCW | 0

30 września 2019 r. miało miejsce otwarcie i poświęcenie nowej siedziby Diecezjalnego Centrum Wolontariatu przy ul. Małej 17/3 w Kielcach. Gości przywitał ks. Krzysztof Banasik, zastępca dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej, który przypomniał też krótką historię DCW. Powstało ono w 2007 r. przy Biurze Zarządu Caritas Kieleckiej, jako miejsce integracji wolontariuszy i koordynacji ich posługi. Wraz z kolejnymi akcjami i projektami oraz potrzebą organizacji szkoleń dla wolontariuszy dotychczasowa siedziba stała się niewystarczająca. Dzięki przychylności władz Kielc udało się wynająć lokal w centrum miasta, który zapewnia dobre warunki do rozwoju wolontariatu. Pan Damian Zegadło przybliżył działania DCW obejmujące przede wszystkim koordynację Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas oraz wolontariat akcyjny i długoterminowy. Koordynator Diecezjalnego Centrum opowiedział też o projekcie realizowanym w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pn.”Wolontariat otwiera drzwi”,, który dobrze wpisuje się w rozwój dzieł wolontariatu w oparciu o nowa siedzibę. Pan Dariusz Pietrowski z Narodowego Instytutu Wolności w Warszawie przedłożył plany związane z rządowym programem na rzecz wolontariatu w Polsce pn. Korpus Solidarności. Następnie pomieszczenia DCW poświęcił ks. bp Marian Florczyk, który życzył, by w diecezji było jak najwięcej wolontariuszy, bo wtedy świat w którym żyjemy będzie lepszy i piękniejszy. Na zakończenie przybyli goście i wolontariusze mogli podzielić się wrażeniami i doświadczeniami podczas poczęstunku.