Pierwsze szkolenie „Aktywne postawy młodzieży” za nami!

wpis w: DCW | 0

W maju odbyło się pierwsze szkolenie wyjazdowe zorganizowane w ramach projektu „Aktywne postawy młodzieży” realizowanego przez Caritas Diecezji Kieleckiej i współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Grupa młodych liderów spotkała się w ośrodku Radostowa w Ciekotach, by przez dwa dni poszerzyć swoje kompetencje z zakresu liderowania, edukacji obywatelskiej i debat oksfordzkich.

Zajęcia w pierwszym dniu rozpoczął pan Damian Zegadło. Różnymi metodami aktywizującymi, w tym m.in. dramą, pracą w grupach, „szybką randką”, zintegrował on uczestników i pokazał różnorodne rozwiązania sytuacji, które mogą napotkać lidera. Wskazał też, w jakich obszarach powinniśmy rozwijać swoje zdolności i na czym polega działalność wolontaryjna. Kolejny część prowadziła pani Katarzyna Cukierska – trenerka, doradca zawodowy, działaczka społeczna itd. Poprzez swoje doświadczenie przedstawiła nam obszary, w których możemy zacząć działać w swoich lokalnych społecznościach. Pokazała nam też debatę oksfordzką, wyjaśniła jej poszczególne etapy i umożliwiła wcielenie się w jej uczestników. Nie zabrakło też elementów integracji, autoprezentacji, pracy w grupach itd.

Grupa, pomimo że stworzona z nieznanych sobie osób, okazała się bardzo zgrana i chętna do zdobywania nowej wiedzy. Dwa dni okazały się bardzo intensywne, a uczestniczyli bardzo się przez nie rozwinęli, o czym sami mówili podczas ewaluacji. Uwierzyli, że pomimo młodego wieku mogą zmienić swoją okolicę.Teraz czas na działania!

Dorota

uczestniczka szkolenia