W Piotrkowicach odbył się zjazd Szkolnych Kół Caritas

wpis w: Szkolne Koła Caritas | 0

W dniu 23 maja 2017 r. w Piotrkowicach k. Chmielnika odbył się zjazd Szkolnych Kół Caritas z diecezji kieleckiej. Ponad 250 młodych wolontariuszy wraz z opiekunami przybyło do Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej. Zgromadzonych przywitał ks. Krzysztof Banasik – zastępca dyrektora Caritas, słowa uznania dla działań SKC wypowiedzieli Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik Paweł Wójcik, poseł Bogdan Latosiński, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik i Starosta Kielecki Michał Godowski. Wyrazy wdzięczności przekazał przez swego przedstawiciela Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek. Eucharystii, sprawowanej przez kilku kapłanów, przewodniczył ks. prałat Dariusz Gącik – wikariusz generalny diecezji kieleckiej. Przekazał on pozdrowienia od biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego, który nie mógł w spotkaniu uczestniczyć.

W homilii ks. Gącik zwrócił uwagę, że każdy, kto żyje dla drugiego człowieka, żyje niebem. Wskazał on na przykład św. Brata Albarta, który całkowicie poświęcił się służbie bliźniemu. Włąśnie taka postawa, przepełniona miłością do drugiego człowieka, jest sprawdzianem naszego chrześcijaństwa i takie postawy uczy nas Chrystus. Po Mszy świętej ojcowie karmelici przybliżyli historię piotrkowickiego Sanktuarium. Na drugą część spotkania zaprosił uczestników dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowicach Jacek Sobaś. Tam w pięknym otoczeniu zabytkowych budynków szkolnych i podworskiego parku odbyła się część zadaniowa przygotowana przez wolontariuszy Diecezjalnego Centrum Wolontariatu. Młodsi uczestnicy wzięli udział w zabawie terenowej polegającej na zaliczeniu 5 baz (m.in plastyczna, manualna i z dogoterapią). Dla starszych wolontariuszy została zorganizowana gra strategiczna pn. „Być dobrym jak chleb”. Wszystkie zadania inspirowane były życiem i działalnością św. brata Alberta. Na zakończenie spotkania wszyscy zostali zaproszeni na smaczny poczęstunek.

W diecezji kieleckiej działa 78 Szkolnych Kół Caritas. Pełnią one ważną rolę w posłudze bliźniemu. Wolontariusze biorą udział w zbiórkach żywności, kwestach, akcjach na rzecz hospicjum. Aktywnie włączają się w pomoc swoim koleżankom i kolegom oraz działają w środowisku lokalnym na rzecz starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji spotkania: Urzędowi Miasta i Gminy Chmielnik, dyrekcji Zespołu Szkół w Piotrkowicach, Parafii Zwiastowania Pańskiego w Piotrkowicach, wolontariuszom Diecezjalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach, scholi Angelo z Piotrkowic. Dziękujemy za aktywne uczestnictwo w spotkaniu i piękne świadectwo miłosierdzia opiekunom i wolontariuszom SKC!