Podsumowanie akcji ze skarpetkami

wpis w: DCW | 0

Dobroć ludzka zaskakuje! Kolejna akcja zorganizowana przez Diecezjalne Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Kieleckiej przyniosła zaskakująco dobre efekty.

Dzięki promocji, zaangażowaniu wielu osób w ramach akcji #StopyOgrzaneMiłością udało się zebrać ok. 5000 par skarpet dla potrzebujących. Wśród darów znalazły się nie tylko te dla dorosłych, ale także pewna liczba skarpetek dziecięcych.

Wolontariusze DCW zajęli się dostarczeniem skarpet w różne miejsca, gdzie skorzystają z nich potrzebujące osoby.

Skarpety trafiły do:

– mieszkańców Schroniska dla Osób Bezdomnych im św. Brata Alberta w Kielcach – 100 par

– uczestników Wigilii dla Osób Bezdomnych i Samotnych w Kielcach – 1000 par

– podopiecznych 4 placówek prowadzonych przez Zgromadzenia Sióstr Albertynek i Braci Albertynów, m.in przytulisk i Fundacji Po Prostu Człowiek – 2000 par

– korzystających ze Stołówki Charytatywnej Caritas w Miechowie – 200 par

– mieszkańców Schroniska dla Kobiet i Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach oraz Domu Samotnej Matki w Wiernej Rzece – 600 par

– podopiecznych Punktu Pomocy Doraźnej Caritas w Kielcach – 1200 par

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom i Wolontariuszom! Dzięki Wam przekazujemy Dobro dalej!