Podziękowali Bogu za kolonie

wpis w: DCW | 0

W sobotni dzień 21 września 2019 roku wychowawcy kolonii spotkali się, by podsumować tegoroczną Wakacyjną Akcję Caritas Diecezji Kieleckiej. Tradycyjnie integrację rozpoczęła wspólna kawa i ciasto. Po krótkich rozmowach zaczęła się prezentacja poszczególnych turnusów. Dzięki zdjęciom i filmikom odżyły kolonijne wspomnienia a wraz z nimi same przyjemne emocje. Kadra poszczególnych turnusów dzieliła się z innymi ciekawymi pomysłami na zajęcia i atrakcje kolonijne. Centrum spotkania stanowiła dziękczynna Eucharystia pod przewodnictwem ks. Tomasza Czechowskiego. Homilię dla wolontariuszy wygłosił ks. Krzysztof Banasik, z-ca Caritas Diecezji Kieleckiej.
Przed obiadem nastąpił czas ewaluacji kolonii, którą poprowadził Damian Zegadło, koordynator Diecezjalnego Centrum Wolontariatu. Wszyscy wspólnie zastanawiali się jak można ulepszyć różne obszary działań w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas. Tego dnia nie zabrakło także podziękowań indywidualnych. Kierownicy, wychowawcy, pielęgniarki, muzyczni, duszpasterze i wolontariusze organizacyjni otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Pracowite było również popołudnie, które wypełnił blok warsztatów z arteterapii. Wolontariusze mogli porozmawiać o swojej pracy, wykazać się artystycznie i przy okazji się zrelaksować. Ostatnia część spotkania miała charakter wyłącznie integracyjny. Wszyscy dobrze się bawili przy ognisku i różnych grach. W spotkaniu wzięło łącznie udział prawie 40 osób. Wdzięczni jesteśmy najpierw Bogu za bezpieczny i dobry czas kolonii. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie i przeprowadzenie Wakacyjnej Akcji Caritas.