Pomagamy w sieci – szkolenia

wpis w: DCW | 0

Czas pandemii i izolacji spowodował ograniczenie kontaktów bezpośrednich. Odpowiadając na nowe realia Diecezjalne Centrum Wolontariatu przygotowało cykl szkoleń dotyczących działań pomocowych jakie można realizować w Internecie. Zajęcia na platformie ZOOM poprowadził w listopadzie 2020 roku Damian Zegadło.

Podczas 4 spotkań wolontariusze mogli skorzystać z następujących tematów:

  • Fundraising – jak i gdzie szukać wsparcia dla dobrych inicjatyw
  • Narzędzia pracy zdalnej
  • Kreatywność w działaniu
  • Wolontariat zdalny

Dzięki zajęciom zrodziły się nowe inicjatywy i akcje pomocowe. Warsztaty prowadzone były w sposób aktywizujący wykorzystując różne ciekawe narzędzia do pracy.

Warsztaty zorganizowane w ramach zadanie publicznego “Wolontariat otwiera drzwi” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.